Matr. 6a, Aidt By - Overgårdsvej 60

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


      

2011 1975 - 1958 1889 - 1856 - 1815
    

Fra ca. 1829 var indehaveren Rasmus Jensen (1792 -> 1862 Jun 14 ), født i Aidt sogn, søn af Jens Pedersen Overgaard (1747 Jun 11 -> 1828 Maj 11 ) og Mette Jensdatter (1754 -> 1834 Jul 20 ).
Rasmus blev gift 1829 Aug 14 med Kirsten Rasmusdatter (1794 -> 1861 Aug 06 ), ligeledes født i Aidt sogn, datter af Rasmus Madsen (1740 Aug 21 -> 1813 Feb 02 ) og Maren Thomasdatter (1753 Aug 26 -> 1832 Sep 16 ), som begge døde i Mondrup.
Rasmus og Kirsten fik ingen børn. Kirstens broder, Gaardmand i Nøddelund, Gullev sogn, Viborg Amt, Christen Rasmussen (1795 Apr 20 -> ) og dennes hustru Elin Marie Christensdatter (1802 -> 1842 Mar 30 ) fik datteren Maren Christensen (1839 Dec 12 -> 1871 Sep 14 ), som efter sin moders død kom i pleje hos Rasmus og Kirsten.


1859 Okt 11 blev plejedatteren Maren gift med næste indehaver, Niels Pedersen (1837 Jan 15 -> ), født i Vellev, søn af Gaardmand Peder Jensen (1805 -> ) og dennes 1. Hustru Gjertrud Mikkelsdatter (1808 -> 1849 Jul 26 ).
Niels og Maren fik sønnen Christian Gjerulf Pedersen (1869 Dec 13 -> 1871 Jul 14 ). Både Maren og sønnen døde med 2 måneders mellemrum ca. halvandet år senere.
Herefter blev Niels gift 1872 Apr 18 med Maren Kirstine Jørgensen (1851 Feb 15 -> ), født i Futting, Thorsø sogn, Viborg Amt, datter af Jørgen Sørensen (1797 -> ) og dennes 2. Hustru Kirsten Christensdatter (1826 -> ).
Niels og Maren Kirstine fik børnene, alle født i Aidt:
- Martin Pedersen (1873 Aug 29 -> )
- Jørgen Peder Pedersen (1876 Okt 05 -> )
- Gjerulf Pedersen (1877 Okt 24 -> )

Søren Leth-Danielsen fortæller bl.a. dette om stedet:
På den vestlige spids af den trekant, der lå mellem gaden og den markvej, der førte til Mondrup, lå Niels Pedersens gård (nr. 5). Kaldet Overgård. Gårdens stuehus var gammelt og lå i den søndre side. Niels P. var fra Vellev og måske vant til lidt bedre forhold, end det gamle hus bød på og da han blev gift med en ung smuk pige fra Futting, måtte der et nyt stuehus til..
Dette blev lidt flottere og meget dyrere end Niels havde beregnet og ikke længe efter måtte han sælge eller bortbytte gården til en ret fremmedartet gl. hvidhåret gårdmand., Peder Broch fra Randers egnen. Men hr. Peder og hans sønner faldt i bylavet, som den kvikke, flinke Niels Pedersen og efter få års forløb, blev gården solgt, til den unge Jørgen Christensen fra Haurum, der som nygift, flyttede ind i gården og som blev deres hjem i mange år.


ca. 1878-1881 var indehaveren Peder Christensen Brok (1827 Jun 12 -> ), født i Tørslev, Estruplund sogn, Randers Amt. Hans 1. Hustru var Ane Laursdatter (1826 -> 1862 Jul 19 ), født i Holbæk sogn, Randers Amt. De havde indtil 1862 Tørslevgaard, Holbæk sogn, Randers Amt, hvor de fik børnene
- Jens Jensen Pedersen (1855 Okt 11 -> )
- Laurs Pedersen Broch (1857 Jul 30 -> )
- Christen Broch Pedersen (1861 Mar 29 -> )
1862 Apr 22 flyttede de til Lille Sjørup, Ørsted sogn, Randers Amt, hvor de havde en gård. 3 måneder herefter døde Ane, og 15. Nov samme år blev Peder gift med Ane Kirstine Pedersen (1831 Jul 07 -> ), født i Hollandsbjerg, Ørsted sogn, Randers Amt, datter af Gaardmand Peder Espensen (1776 -> 1843 Aug 27 ) og Bodild Sørensdatter (1789 -> 1857 Aug 05 ).
De fik formentlig ingen børn sammen.
1870 flyttede familien til Ingerslev, i Peders fødesogn Estruplund.
Formentlig er de flyttet herfra kort tid efter, idet hverken Laurs eller Christen tilsyneladende er konfirmeret i Estruplund sogn i perioden 1871-1875.


1881 blev gården som nævnt solgt til  Niels Jørgen Kristensen (1858 Mar 05 -> ), gift i Haurum Kirke 1880 Mar 23 med Inger Kirstine Jørgensen (1857 Nov 11 -> ), begge født i Haurum sogn, Viborg Amt.
Dagen efter vielsen fødtes datteren  Marie Kirstine Kristensen (1880 Mar 24 -> ) i Haurum.
I Aidt fik de desuden datteren Severine Jørgine Kristensen (1886 Jul 28 -> )


1904 Okt 01 blev ejendommen overtaget af Rasmus Christensen Vestergaard (1855 Aug 20 -> 1937 Apr 16 ), gift med Barbara Marie Christensen (1866 Sep 08 -> 1949 Nov 25 ).
Rasmus var født i Tind, Gerning sogn, Viborg Amt, søn af Christen Christensen (1822 Maj -> 1873 Okt 17 ) og Ane Rasmusdatter (1832 -> ).
Barbara var født i Haarup Mark, Linaa sogn, Skanderborg amt.

Inden de overtog gården i Aidt, var Rasmus Købmand i Gerning i et hus bag ved skolen, og de kunne gå lige ind i den lille købmandsbutik. Bagved lå et træskoværksted, og Rasmus var også forpagter af Degnelodden.
Det var en stor begivenhed, da de købte en stor firlænget gård med fornemt stuehus i Aidt. De drev en flok køer og kvier ad vejen til Aidt, hvilket var en lang køretur i vinterkulde. Turen gik gennem Borridsø skov og bakker over Astrup.
Da de nærmede sig Aidt, blev tempoet sat lidt op, det skulle jo se godt ud, når de kom til Aidt by. Ned i doktorens sving gik det i flot opløb, og nu var de jo også snart hjemme.

Deres børn er alle født i Gerning med Efternavnet Kristensen.
- Mette Kirstine Kristensen (1891 Jan 23 -> )
- Kristen Vestergaard (1892 Maj 10 -> )
- Kresten Emil Marius Vestergaard (1894 Jun 15 -> 1973 Mar 09 ), som senere overtog gården.
- Anthon Rasmus Vestergaard (1896 Mar 03 -> )
- Alfred Vestergaard (1898 Okt 27 -> )

1905 fik Familien Navnebevis på Familienavnet Vestergaard.

1916 Okt 31: Skøde på Matr. 6i fra Inger Marie Pedersen
1918 Jan 08: Navnebevis på Matr. 6m


1933 Sep 21 er der skøde på matr. 6a og 6i til sønnen Kresten Emil Marius Vestergaard (1894 Jun 15 -> ), gift med Ester Augusta Hornsbæk (1904 Sep 15 -> 1989 Mar 10 ), født i Allingaabro, Vejlby sogn, Randers Amt. De fik 2 døtre
- Ida Hornsbæk Vestergaard (1936 Maj 28 -> ) - gift med Jens Schøler (1930 Aug 17 -> ). De bor i Thorsø
- Anna Elisabeth Hornsbæk Vestergaard (1939 Nov 08 -> )

Desuden er der en andel i Matr. 2d Hagsholm, Houlbjerg Sogn


Ejendommen blev senere overtaget af Børge Thaarup Pedersen (1940 Aug 09 -> ), gift med datteren Anna.
De havde ejendommen indtil 1988. De er nu bosat i Thorsø.


1988 bliver ejendommen overtaget af Torben Holm Hansen


2008 Matr. 1b, 6a, 6v, 6x - 865193 m2 (157 tdr. land)

2009 Telefonliste: Gårdejer Torben Holm Hansen


Adkomst og Hæftelser


Tilbage til Aidt By