Matr. 3c og 4c, Pittevej, Astrup Mark, Aidt sogn

Klik på et billede for at se en forstørrelse.Indtil 1915 var Matr. 3c og 4c 2 selvstændige ejendomme, som formentlig er udstykket fra Matr. 3a, Grøndalslund, Astrupvej 18 og Matr. 4a, Astrup Overgaard, Astrupvej 16


Matr. 3c, Hækkely, Astrup Mark

1880 Dec 14 var der skøde til Peder Andersen (1843 Maj 13 -> 1909 Mar 04 ), født i Lyngaa sogn, Aarhus Amt, søn af Gaardmand Anders Thomasen (1808 -> ) og Magdalene Jensdatter (1815 -> ). 1879 Dec 05 var han blevet gift i Aidt Kirke med Karoline Laursen (1862 Aug 15 -> 1931 Nov 05 ), født i Faarup sogn, Aarhus Amt, datter af Laurs Nielsen (1814 -> 1868 Jul 15 ) og Kirsten Marie Friderichsdatter (1825 Aug 30 -> 1912 Dec 10 ). Det var efter sidstnævnte (svigermoderen), at Peder Andersen overtog skødet på ejendommen.
Hun var blevet Enke for 2. gang kort forinden, da hendes 2. Ægtemand Jens Thomas Jensen (1830 -> 1876 Nov 04) døde i Ans, Grønbæk sogn, Viborg Amt.
Inden da var hun gift med Laurs Nielsen (1814 -> 1868 Jul 15 ), som døde af Rygmarvstæring. De boede i Faarup sogn, Aarhus Amt.
     
Peder Andersen kørte ifølge Søren Leth Danielsens Erindringer med 1 hest. Han og Karoline Laursen fik ikke selv børn, men de havde et Plejebarn, Laursine Jensine Jensen.
Efter Peder Andersens død forlod både Karoline og hendes moder sognet. Kirsten Marie døde i Borridsø, Gerning sogn, få år efter, men blev begravet på Aidt Kirkegaard.
Karoline døde i Kjær, Haurum sogn, og blev ligeledes begravet på Aidt Kirkegaard, hvor hendes mand også var begravet.


1909 Dec 14 var der skøde fra Peder Andersens Enke Karoline Laursen til Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> ), som 1901 Dec 12 havde fået skøde på naboejendommen Matr. 4c, som omtales herunder.

Ejendommen blev dog beboet af Væver, Jens Pedersen (1853 Sep 16 -> 1922 Jan 04 ), født i Ormslev sogn, søn af Væver, Peder Jensen (1821 Jun 19 -> 1894 Jan 30 ) og Rasmine Hansdatter (1825 Jun 01 -> 1906 Apr 10 ). Faderen var indtil 1886 indehaver af Matr. 13, Pittevej 13, Astrup Mark.
Jens Pedersen, blev gift i Aidt Kirke 1887 Nov 01 med Dorthea Katrine Christensen (1866 Jan 06 -> ), født i Nisset, Lemming sogn, Viborg Amt, datter af Jacob Christensen (1839 -> ) og Ellen Marie Nielsen (1839 -> ).
Indtil 1890 var Jens Pedersen indehaver af Matr. 3d, Pittevej 13, Astrup Mark, som han overtog efter Faderen 1886 Nov 30. Familien flyttede en del de næste år, hvor de boede kortvarigt i både Borridsø og Vidstrup. Fra ca. 1894 var Jens Peder Husmand på Matr. 2d, Aidt Mark, inden de flyttede til denne ejendom på Astrup Mark. Børn
- Peder Jensen Pedersen (1888 Maj 25 -> ), født Pittevej 13, Astrup Mark
- Jakob Pedersen (1890 Sep 30 -> ), født Borridsø, Gerning sogn, Viborg Amt
- Marie Pedersen (1893 Feb 04 -> ), født Vidstrup, Hvorslev sogn, Viborg Amt
- Rasmus Pedersen (1895 Feb 11 -> ), født Aidt Mark
- Martin Pedersen (1900 Apr 10 -> 1968 Sep 25 ), født Aidt Mark - Indehaver Matr. 11f, Pittevej 8

Formentlig har Jens Pedersen og Dorthea Katrine boet på ejendommen, indtil Jens døde i 1922, hvorefter Dorthea Katrine er flyttet til Aidt by, hvor hun var Aldersrentenyder.


Skøder og Hæftelser Matr. 3c


Matr. 4c, Astrup Mosegaard, Astrup Mark

1866 blev denne ejendom overtaget af Peder Christian Sørensen (1835 Maj 18 -> ), født Faarvang Mark, Tvilum sogn, Skanderborg Amt, søn af Husmand og Tømmermand, Søren Pedersen (1794 -> ) og Elisabeth Marie Sørensdatter (1797 -> ).
1863 Dec 12 blev han gift i Thorsø Kirke med sin 1. Hustru, Maren Jensen (1840 Okt 30 -> 1874 Okt 31 ), født i Futting, Thorsø sogn, Viborg Amt, datter af Gaardfæster, Jens Johansen (1793 -> ) og Bodil Nielsdatter (1807 -> ).
Forinden havde de haft et Husmandssted i Faarvang. Børn:
- Søren Sørensen (1864 Mar 06 -> )
- Bodil Sørensen (1866 Jan 24 -> )
- Jens Johan Sørensen (1868 Mar 12 -> )
- Martin Sørensen (1873 Sep 11 -> 1875 Mar 01 ) - Død på Gjern Mark, Tvilum sogn, Skanderborg Amt. Begravet i Aidt.
De 2 ældste blev født i Faarvang.
Kort efter Maren Jensens død blev Peder Christian Sørensen gift i Thorsø Kirke 1875 Jul 30 med Kristine Sørensen (1852 Maj 19 -> ), som også var født i Futting. Hun var datter af Søren Christensen (1811 Okt 16 -> 1877 Aug 07 ) og Elisabeth Hylleborg Nielsdatter (1813 Nov 19 -> ). Hendes forældre havde i perioden 1862-1875 naboejendommen matr. 2b, Pittevej (24), Astrup Mark, og hun havde således været nabo til sin 17 år ældre kommende ægtemand. Forlovere ved ved brylluppet var (Faderen) Søren Christensen og Søren Tomsen (1853 -> ), som kort forinden havde overtaget matr. 2b efter hendes Fader. Peder Christian Sørensen og Kristine Sørensen flyttede til Faarvang Mark, hvor Peder Christian var Husmand og Tømrer, Matr. 5c, Faarvang, som senere er underlagt Matr. 11a, Viborgvej 30. Han blev omtalt som Peder Christian Sørensen Skriver.


1875 Dec 22 var der skøde til Mikkel Andersen (1842 Sep 18 -> ), søn af Gaardmand og Skovfoged, Hvorslevgaard, Hvorslev sogn, Viborg amt, Anders Rasmussen (1789 -> ) og dennes 2. Hustru Margrethe Mikkelsdatter (1807 -> 1845 Jul 24 ).
Samme år 12. Marts var han blev han gift i Aidt Kirke med Kirsten Marie Thomsen (1845 Dec 27 -> ), født Sahl sogn, Viborg Amt, datter af Daglejer Thomas Nielsen (1819 -> ) og Maren Jensdatter (1817 -> ).  Ifølge Tilgangsliste for Aidt sogn, ankom de til Astrup Mark 1875 Apr 13. Børn
- Margrethe Andersen (1876 Maj 10 -> )
- Marie Katrine Andersen (1879 Mar 01 -> )


1901 Dec 12 var der skøde til Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> ), født i Futting, Thorsø sogn, Viborg Amt, søn af Gaardejer Niels Jensen (1835 Jan 08 -> 1907 Jan 24 ) og Kristiane Pedersen (1837 -> 1897 Nov 13 ). Han var gift med Jensine Jensen (1878 Jan 31 -> ), og de fik børnene
- Kristiane Nielsen (1901 Mar 31 -> ), som er konfirmeret 1915 Apr 11, hvor Familien fortsat boede på Astrup Mark.
- Niels Lassen Nielsen (1910 Maj 14 -> )
Faderen Niels Jensen boede som Enke og Partikulier hos sønnen på Astrup Mark til sin død. Han blev ligesom hustruen 10 år forinden begravet i Thorsø.
Det er ikke undersøgt, hvor Familien flyttede hen efter 1915.


Skøder og Hæftelser Matr. 4c

 


 Matr. 3c, 4c, Astrup Mosegaard, Pittevej 18


 Luftfoto fra 1950'erne


1915 Dec 21 var der skøde på både Matr. 3c og 4c fra Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> ), som er omtalt herover, til Therkil Therkilsen (1883 Dec 05 -> ). Han var gift med Kirstine Dorthea Nielsen (1887 Maj 10 -> ). De havde børnene Gunner (1910 Mar 07 -> ) og Ejner (1912 Apr 13 -> ). Endvidere en Tjenestekarl Søren Otto Jensen (1900 Dec 09 -> ).
Det er ikke undersøgt , hvor de kom fra eller hvor de efterfølgende flyttede hen.


1917 Mar 06 var der skøde til Johannes Andreas Jensen (1876 Dec 28 -> ), født i Hammel sogn, Skanderborg Amt, gift med Ane Kirstine Kristensen (1873 Dec 14 -> 1940 Jul 16 ), født i Foldby sogn, Aarhus Amt. Det er endnu ikke undersøgt, om begge Matrikler blev lagt sammen på det tidspunkt eller senest ved overtagelsen i 1934.
Johannes var indtil ca. 1907 Arbejdsmand i Viby sogn, Aarhus Amt. Herefter havde familien et Boelsted på Taastrup Mark, Ødum sogn, Randers Amt. Børn:
- Sigrid Petrine Jensen (1906 Dec 13 -> ), født i Viby sogn, gift 1929 Aug 09 med Anker Thyge Rask Johnsen (1905 Okt 17 -> ), født i Thorsø sogn
- Petrea Jensen (1909 Mar 22 -> ), født i Ødum sogn, gift 1934 Dec 20 med Harald Pedersen (1908 Mar 20 -> ), søn af smed Hans Peter Pedersen (1885 Apr 03 -> ), Aidt
- Peter Jensen (1913 Jun 01 -> ), født i Ødum sogn.


1934 Okt 09 var der skøde til Thorvald Sørensen (1909 Mar 28 -> 1991 Sep 07 ), født i Krejær, Malling sogn, Aarhus Amt, gift med Nielsine Petra Jørgensen (1911 Sep 03 -> 1980 Mar 21 ), født Søby sogn, Odense Amt.
Thorvalds forældre var indehaver af Matr. 3a i Krekjær, Malling sogn,
Søren Jensen Sørensen (1870 Jan 27 -> ), født Krekjær, Malling sogn og Marie Therkildsen (1869 Jan 30 -> ), født Pedholt, Malling sogn. Marie havde en broder Terkild Peter Terkildsen (1874 Nov 02 -> ), med samme navn som en tidligere ejer af Matr. 4c, Therkil Therkilsen (1883 Dec 05 -> ). Hvorvidt der er en slægtsmæssig forbindelse er ikke opklaret.
Ifølge Folketællingen 1916 for Malling sogn, var faderens formue dengang 100.000 kr. Han havde besluttet, at Thorvald og hans søskende
- Niels Sørensen (1900 Feb 10 -> )
- Anton Sørensen (1901 Nov 10 -> )
- Ole Sørensen (1904 Jul 15 -> )
- Peter Sørensen (1907 Apr 16 -> )
- Otto Sørensen (1911 Jun 07 -> )
- Rasmus Sørensen (1913 Jun 04 -> )
fik foræret hver en gård i bryllupsgave. en beslutning, som ikke var til diskussion, selvom Thorvald formentlig ikke var specielt interesseret i at blive landmand.
Da han blev gift med Nielsine fik de således denne gård på Astrup Mark. De fik i perioden 1932 -1948 12 børn: Richard, Peter, Oda, Åse, Ketty, Thorkild, Bodil, Ruth, Knud, Børge, Keld, Ove. 4 af børnene er døde
- Richard Sørensen (1932 -> )
- Peter Sørensen (1934 abt -> ) - boede i Randers
- Thorkild Sørensen (1939 -> 2009 Mar 12 )
-
Børge Sørensen (1944 -> 2006 )


1946 Mar 01 solgte Thorvald ejendommen til Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ), født i Gerning by og sogn, Viborg Amt, søn af Gaardejer, Meldgaard (overfor Gerning Kirke) Laurits Kristian Jensen (1875 Okt 23 -> 1949 ) og Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 ). Han blev gift 1930 Nov 05 i Strellev sogn, Ringkøbing Amt med  Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ), født Lyhnevej 15, Katrebel {6e), Strellev, datter af Tømrer, Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) og Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 ).
Handelen omfattede Matr.Nr. 4c (Hartkorn 1 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 2 3/4 Alb) og 3c (Hartkorn 0 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk. 0 3/4 Alb) Astrup By, Aidt Sogn, al Besætning i stort og smaat, derunder 70 Høns. (Undtaget alle Høns over 70 og 1 Slagtegris, der maa blive gaaende på Ejendommen og fodres af Køberen indtil 28. April). Købesum Kr. 58.500, Ejendomsværdi Kr. 32.500. Nielsine Sørensen, gift med Sælgeren, tiltræder den indgaaede Handel.
Gårdens størrelse var på det tidspunkt 32 tdr.land.

Thorvald og Nielsine flyttede først til Posthuset i Aidt, og senere købte de en gård i Aidt by. Der stillede de areal til rådighed for en sportsplads, hvor der bl.a. blev spillet håndbold. Senere igen flyttede de til Volmer Kjærs Alle i Kastrup på Amager. Næsten alle børnene flyttede ligeledes til Hovedstadsområdet.
Få år senere fremgik af en notits i Thorsø Avis, at Thorvald Sørensen fra København var afgået ved døden. Thorvald bedyrede dog, at dette rygte var stærkt overdrevet.

Jørgen og Elna havde forinden (1930-1946) haft et Statshusmandssted på Haxholm Mark, Houlbjerg sogn, Viborg Amt, hvor de i perioden 1931-1945 fik børnene
Anna, Kristian, Gerda, Inger, Agnes, Hans Jørgen, Jens, Helene, Ole. (Sidstnævnte er indhaver af dette websted http://find-relation.dk). 2 er døde
-
Anna Dalsgaard Nielsen (1931 Jan 02 -> 1994 Feb 18 ) - Tidl. Oversygeplejerske, Augustenborg
- Hans Jørgen Dalsgaard Jensen (1939 Jul 01 -> 2008 Mar 14 ) - Tidl. Kriminalbetjent, Køge Politi. Boede i Strøby Egede.


1966 Jul 15 købte Jørgen og Elna Hus på Skovvejen 30, Bjerringbro af direktør Helge Madsen. Købesum Kr. 55.820, og de solgte gården på Astrup Mark til Landmand Albert Schneider Sørensen (1941 Jul 27 -> ), født i Skiffard, Tøstrup sogn, Midtdjurs Herred, Randers Amt, søn af Gaardejer, Marius Sørensen (1911 Dec 17 -> ) og Karen Marie Johnsen (1909 Okt 18 -> ).
Han var gift med
Else Sørensen (1940 -> ), som var skolelærer i Ulstrup.
Schneider har udvidet med jorden fra flere naboejendomme.

Gården er senere overtaget af sønnen
Flemming Schneider Sørensen (1963 -> ), og forældrene flyttede til naboejendommen Granly (Pittevej 20), der tidligere tilhørte Alfred Møller Jensen (1918 Maj 14 -> 2002 Jun 18 ).
Flemming og hustruen
Inger Sørensen () arbejder - som det eneste sted i sognet - fortsat med en større malkekvægbesætning. De har børnene:
- Malene Sørensen (1996 -> )
-
Michael Sørensen (2001 -> )

2005: Matr. Aidt By: 2u, 6e, 6u - Astrup By: 3f, 4c, 4e - Vidstrup By: 2f  - 911457 m2 (165 tdr. land)


Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 )
Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 )
 Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 )


Jørgen og Elna fik 9 børn - alle født i Haxholm, Houlbjerg sogn, Viborg Amt


 


Tilbage til Astrup