Begivenheder i Aidt sogn

Her vil blive omtalt begivenheder og andet, som har haft betydning for Aidt sogn, og derfor ikke er knyttet til en bestemt lokalitet i sognet.


Lidt tal fra den gamle forhandlingsprotokol Aidt sogn 1913 - 1948
(modtaget fra Knud Kanne Jensen, Astrupgaard)

Præster i Aidt sogn -> 1920: H. Dannemand Jensen
1920 -> 1925: Kuhlman
1925 -> 1938: Gunner Borch
1938 -> 1977: Orla S. Johansen - opvokset på et børnehjem i Esbjerg

I 1922 blev det drøftet om præstegårdsjorden skulle sælges og udbygningerne brydes ned, men der var kun 4 for og 14 imod, hvorfor forslaget faldt: Præstegårdens udlænger skulle så i stedet brydes ned og der skulle opføres nogle tidssvarende avlsbygninger!


Større beslutninger for Aidt sogn (fra protokollen)

1926 Okt 10 Ny kapelbygning indvies på kirkegården i Aidt - (nedbrudt i 1984)
1930 Feb 01 Lærer H.A. Hansen blev ansat som kirkesanger
1933/34 Udvidelse af Kirkegården blev gennemført mod syd.
1936 Der blev installeret elektricitet i kirken
1938

Tagrytter (lille klokketårn – mage til tårnet på Gullev kirke) blev kasseret til syn 9/6 1938 –
der blev stemt i sognet om hvorvidt der skulle bygges et helt nyt og højere tårn på kirken. –
der var 64 stemmer for 17 imod og 4 blanke.
Der blev nedsat en delegation fra menighedsrådet, der skulle have foretræde i kirkeministeriet.
Delegationen bestod af: Pastor Johansen, Marie Schøler og Anton Koudal.

1939 Maj 25 Det blev vedtaget, at der skulle installeres nyt varmeanlæg i kirken, fordi den tidligere kakkelovn ikke kunne fyre rummet op - inst. skulle ske efter høstgudstjenesten den 10. september
  Håndværkere til tårnbyggeriet blev udpeget.
Murerarbejdet til: Karl Madsen, Aidt, og Niels Juel Ditlefsen, Gerning (13.715 kr.)
Tømrer og snedkerarbejdet: Jacob Pedersen og Marinus Kirkegaard, Aidt (3.352 kr.)
Arbejdets igangsætning blev forsinket (måske p.g.a. krigen)
1942

Der afholdtes møde med arkitekt Vig-Nielsen, Viborg den 11/5 1942 på Aidt kro – her blev den endelige entreprise aftalt til henhv. 20.200 kr. / 5.416 kr.

Arbejdet startede 3. Pinsedag

Den 13/11 stod tårnet færdig og det blev indviet den 26/11, hvor både Biskop & Provst var indbudt.
Efter festgudstjenesten, samledes deltagerne til festlig sammenkomst i forsamlingshuset.

1944

Ophængt navnetavle i våbenhuset

1945 Feb 01

Lærer Olsen, Borridsø blev ansat som kirkesanger, og Lærerinde frk. Hulgård som organist.

1947

Der blev skænket en ny stor klokke af Marie & Marius Schøler, ”Højlund” Aidt.

1947 Dec 19 Protokollen blev afsluttet og en ny blev taget i brug.


Sognefogeder i Aidt sogn

Periode Navn på Sognefoged
før 1782 -> efter 1801 Peder Christensen Krog (1735 -> 1808 Nov 16 )
før 1834 -> ca. 1857 Søren Jensen Horn (1792 -> 1877 Mar 02 )
ca. 1857 -> Jens Jensen Sort (1824 Aug 09 -> 1867 Apr 11 )
Jens Jensen Koudal (1827 Sep 26 -> 1885 Mar 10 )
før 1919 -> efter 1930 Laurs Laursen (1857 Dec 12 -> 1940 Feb 11 )
Mikael Mikkelsen Østergaard (1883 Jul 03 -> 1966 Aug 12 )

Forskelligt

Dato Emne
2010 Mar 24 Besøg i Aidt

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


Gymnasterne på Aidts Karlehold ca. 1912


Indvielse af den nye fane der blev kastet ned fra en flyvemaskine 1946
 


Tilbage til Aidt sogn