Mondrup, Aidt sogn

I Mondrup var der tidligere 2 tvillingegaarde. Alle 4 gårde lå helt tæt på hinanden ved skovkanten. De hørte under Frijsenborg Gods. Den ene omfattede matr. 2 og 3 og den anden matr. 4 og 5.
På nedenstående historiske kort fra Kort & Matrikelstyrelsen er vist placeringen og størrelsen - i kvadratalen - af de tilhørende jorder og skovarealer.
Helt op til begyndelsen af 1900-tallet var gårdbeboerne fæstere.
 

Slægtens eller Stedets navn Bemærkninger
Tvillingegaard Matr. 2

Vestre stuehus

-> Hans Olufsen (1662 -> 1759 Nov 11 )
-> ca. 1780: Sønnen Peder Hansen (1711 -> )
ca. 1780 -> 1788: Thomas Pedersen (1751 -> 1788 )
1788 -> 1836: Broderen Poul Pedersen (1759 -> 1836 Nov 17 )
1836 -> ca. 1842 : Enken Sidsel Marie Therkelsdatter (1760 -> 1849 Sep 18 )
ca. 1842 -> : Sønnen Peder Poulsen (1796 -> )
derefter -> 1907: Peder Poulsens Enke Karen Jensdatter (1819 Sep 09 -> 1907 Mar 02 )
Matr. 3

Østre stuehus

ca. 1744 -> 1763: Jens Sørensen Bach (1713 Apr 09 -> 1763 Jul 17 )
derefter Enken: Elle Jensdatter (1708 Feb 26 -> 1799 Dec 06 )
senere (før 1787) Simon Lassen (1748 -> 1814 Dec 04 )
før 1801 -> 1815: Niels Andersen (1742 -> 1820 Nov 20 )
1815 -> ca. 1844: sønnen Therkel Nielsen (1784 -> )
1844 -> 1884: Jens Jensen (1813 Feb 18 -> 1908 Maj 07 ) (Bonde)
1884: Svigersønnen Søren Sørensen Rohde (1858 Apr 09 -> )
Tvillingegaard

 

Matr. 4 -> ca. 1765: (formentlig) Ove Jensen (1689 -> 1775 Feb 16 )
ca. 1765 - ca. 1798: Jens Ovesen (1734 -> 1806 Sep 25 ) (Jens Ousen)
ca. 1798 -> ca. 1830: sønnen Rasmus Jensen (1774 -> 1849 Jan 26 )
ca. 1830 -> ca. 1875: sønnen Jens Rasmussen (1798 Apr 14 -> 1891 Mar 28 ) (omtalt Jens Ousen)
ca. 1875 -> :  Niels Jensen (1849 Apr 06 -> ) (Munk) - gift med barnebarn Karen Nielsen (1852 Mar 13 -> 1878 Feb 09 )
Matr. 5 før 1787 -> : Rasmus Madsen (1741 -> 1813 Feb 02 )
-> ca. 1852: sønnen Thomas Rasmussen (1778 Okt 25 -> 1861 Mar 24 )
1852 -> 1867: plejesønnen: Jens Jensen Sort (1824 Aug 09 -> 1867 Apr 11 )
1867 -> 1887: Enken Bodil Marie Albrechtsen (1823 Feb 13 -> 1898 Okt 19 )
Mondrup Smedie 1849 Jul -> 1850: Christian Nyegaard (1824 -> 1879 Jul 14 )
1851 -> 1855: Niels Frandsen (1825 Mar 23 -> )
1855 -> : Niels Nielsen (1822 Sep 23 -> 1895 Apr 10 )
Matr. 6

256590 kv.alen = 18,3 tdr. land

1811 -> før 1834: Muligvis Søren Rasmussen (1792 Aug 28 -> ) - søn af Rasmus Madsen (1741 -> 1813 Feb 02 ) (Matr. 5)
før 1840 -> : Husmand Peder Jørgensen Meldgaard (1809 Jan 19 -> 1889 Sep 19 )

http://www.find-relation.dk/Aidt/Erindringer/LethDanielsen.htm#Mondrup findes omtale af Mondrup i Søren Leth-Danielsens Erindringer.
Han omtaler bl.a. gamle Jens Outsen, som uden tvivl er indehaveren af Mondrup 4b, Jens Rasmussen (1797 -> 1891 Mar 28 ). Hans Farfar var Jens Ovesen (1734 -> 1806 Sep 25 ), hvilket kan være årsagen til at navnet, som kan være udtalt Ousen/Outsen, er hængt ved.

I den sidste del af 1800-tallet er bygningerne efterhånden flyttet ud. I Mondrup blev de sidste gårde i 1924 frikøbt af fæste til Frijsenborg Gods

Perioden omkring og efter år 1900

Matr. 2a - Nygaard

Mondrupvej 5

1893 -> 1934 Peder Jensen (1865 Nov 20 -> )
1906: Bestyrer barnebarn Peder Pedersen (1881 Aug 01 -> )
1924 overgået til Selveje
1934 -> : Sønnen  Aage Peder Jensen (1909 Nov 16 -> )

1945 -> : Broderen Karl Jensen (1907 Jul 04 -> )
Matr. 4a - Tornhøjgaard
(Udflyttet fra Skovkanten ca. 1870)

Mondrupvej 4

 


1883 blev fæstet overtaget af
Anders Jensen Østergaard (1834 Jan 31 -> 1920 Feb 04 )
1896 -> 1946: svigersøn Jens Jørgen Nielsen (1867 Mar 09 -> ) og datter Kristine Marie Jensen (1871 Maj 17 -> )
1924 købt fri af fæste til Frijsenborg Gods
1946 sønnen Ejnar Østergaard Nielsen (1909 Jul 13 -> 1993 Nov 24 )
1975 svigersønnen Bent Jakobsen () og datter Anne Marie Østergaard Nielsen ()
Matr. 4b, 5i

Mondrupvej 2

-> 1891: Niels Nielsen (1827 Feb 26 -> 1897 Dec 25 ) - Niels Hvas
1891 -> efter 1925: Sønnen Søren Nielsen (1862 Dec 12 -> 1939 Mar 16 ) - Søren Hvass
efter 1925 -> 1943: Sønnen
Jens Nielsen (1894 Nov 26 -> 1961 Sep 06 ) - Jens Hvass
1943 -> 1977 Okt 01:
Jens Nøhr Kristensen (1922 Okt 27 -> 2001 Mar 28 )
1977 Okt 10 -> : Gaardejer Hans Løgager
Matr. 5h, 4e - Bækgaarden

Hovbro 15

ca. 1860 -> 1893: Søren Jensen (1833 -> 1893 Mar 06 ), svigersøn til Jens Rasmussen (1797 -> 1891 Mar 28 ) (4b)
1893 -> : ca. 1923: sønnen Anton Jensen (1863 Jun 09 -> )
ca. 1923 -> :sønnen Jens Kristian Kovdal Jensen (1900 Maj 13 -> )
Overtages i 1928 af Anders Pedersen Post (1903 Nov 01 -> )Vort sogns historie, side 277
2009: Gaardejer Peder Post
Matr. 5c

Mondrupvej 1

1924: Statsejendom udstykket fra Matr. 4a ved frikøb af fæste til Frijsenborg Gods.
FT-1950:
Niels Lassen Kristian Nielsen (1895 Feb 14 -> )
2009: Gaardejer, E.T.Ø. Winther
Matr. 6e, 5aø

Mondrupvej 3

1887 -> : Jens Peder Nielsen (1856 Jan 24 -> )
senere: Aage Peder Jensen (1909 Nov 16 -> 1998 Feb 04 )
2009: Gaardejer, Aage Jensen


Klik på et billede for at se en forstørrelse.


Google Maps
2010


Historiske kort fra Kort og Matrikelstyrelsen


   1974-1995                1958-1974


1864-1958
 


1815 - 1864


Oprindelige 2 Tvillingegårde
 


Tilbage til Aidt sogn