Skoler i Aidt sogn

1740 indrettedes den første skole i Tungelund, og den var i ca. 50 år skole for både Thorsø og Aidt. Skolelodden No1 var 11890 kv.alen, som er næsten 1 tdr. land.
Omkring 1755 var Skoleholderen Søren Jensen Horn (1724 -> ). Han var gift med Ellen Carlsdatter ( -> 1765 ). De havde børnene
- Carl Sørensen (1746 -> )
- Maren Sørensdatter (1750 abt -> 1783 Aug 31 )
- Jens Sørensen (1753 -> )
Ovennævnte er født, inden Søren Jensen Horn blev skoleholder i Aidt sogn, hvor de følgende børn er født
- Niels Sørensen (1756 Jan 06 -> )
- Christian Sørensen (1757 Sep 04 -> )

Ved Folketælling 1787 var den da 63-årige Søren Jensen anført som Skoleholder. I samme husstand i Tungelund var hans Hustru Johanne Svendsdatter (52 år) samt Jens Christensen (81 år), som var Enkemand, der nyder Almisse af sognet. Måske var han Søren Jensens Far og Skoleholder fra skolens første år.

Ca. 1790 fik både Aidt og Thorsø egne skoler. Den første skole i Aidt var på 8 fag bolig og 3 fag skolestue og 5 fag udhus. Jordlodden var på 5½ tdl.
Ved Folketælling 1801 er 34-årige Jens Christensen anført som Skolelærer, og i husstanden i Tungelund hans 33-årige kone Kirsten Thomasdatter samt hendes Faster 79-årige Enke Maren Nielsdatter.
Ved FT-1834 er Iver Andreas Christian Heager (1767 -> ), født i Gullev sogn, Viborg Amt, anført som Skolelærer og Kirkesanger. Hans var gift med Kirsten Thomasdatter (1767 -> ), som formentlig var enken efter førnævnte lærer Jens Christensen.
I samme husstand findes Søren Mikkelsen Leth (1810 -> 1873 Apr 10 ), der var anført som Lærer i Skolen og Seminarist. Søren Leth var Ungkarl og fungerede som både Kirkesanger og Lærer i ca. 40 år. Hans forældre var Gaardejer, Matr. Nr. 4 i Aidt, Mikkel Sørensen Leth (1777 -> 1841 Jul 09 ) og Kirsten Jensdatter (1779 -> 1835 Feb 07 )

1857 byggedes en ny skole ved siden af den gamle.

1873 - 1904 efter Søren Leths død blev næste lærer Peder Danielsen (1838 Dec -> 1916 ), født i Skovby sogn, Aarhus Amt, og søn af Daniel Sørensen (1811 -> ) og Maren Jensdatter (1795 -> ).
Han var gift med Mette Marie Sørensen Leth (1837 -> 1905 ), født i Harlev sogn, Aarhus Amt. Han havde forinden fungeret som Skolelærer i Skovby sogn indtil 1867, derefter i Koldt sogn indtil 1869, og som Skolelærer og Kirkesanger i Tvilum sogn. Peder og Mette Marie havde børnene
- Søren Leth Danielsen (1866 Okt 07 -> ), født i Skovby sogn, Aarhus Amt. - Lærer i Holstebro.
- Julius Skjødt Danielsen (1868 Aug 07 -> ), født i Edslev, Kolt sogn, Aarhus Amt
- Ane Marie Danielsen (1870 Sep 27 -> ), født i Tvilum sogn, Skanderborg Amt
- Niels Danielsen (1873 Mar 27 -> ), født i Tvilum sogn
- Agnes Danielsen (1875 Jan 22 -> ), født i Aidt sogn
- Petrea Marie Gunvar Danielsen (1882 Maj 27 -> ), født i Aidt
Peder Danielsen fungerede som Lærer indtil 1904.
Sønnen Søren Leth omtalte i sine minder om tiden i Aidt op mod århundredskiftet til 1900-tallet, at familiens ankomst til byen var en begivenhed, der samlede nysgerrige, hvilket han ikke fandt underligt, da det var over 40 år side, der sidst havde været et lærerskifte. Det fremkaldte undren og flere spørgsmål, at den nye lærers ældste søn hed Søren Leth som den afdøde lærer, hvilket var mere end mærkeligt.


Pogeskolen og Forskolen

1886 blev en Pogeskole etableret på Matr. 22, Overgårdsvej 35. Første Lærerinde var kortvarigt frk. Anna Sophie Marie Geltzer (1864 Aug 09 -> 1936 ), født i Ljørring, Aulum sogn, Ringkøbing Amt. Hun tog senere Lærereksamen ved Silkeborg og blev gift med Seminarielærer Ludvig Jensen. Hun var en frisindet kvinde, som var engageret i Fredssagen, Kvindesagen og Det Radikale Venstre. 1917-1919 var hun Formand for den lokale kreds i Dansk Kvindesamfund i Silkeborg.

1888 blev næste Lærerinde Karen Kammesgaard (1867 Aug 16 -> ), født i Ølgod sogn, Ribe Amt, Datter af Ane Christensen (1839 Feb 18 -> 1909 Jun 01 ) og hendes 1. Ægtemand, Landmand i Ølgod sogn, Ribe Amt, senere (efter 1870) Kvie, Ansager sogn, Ribe Amt, Rasmus Christensen (1838 Maj 31 -> 1875 Okt 08 ). Hendes fødenavn var Kristensen, men hun fik 1905 Kgl. Bevilling på navnet Kammesgaard.
Ved FT-1890 var i samme husstand på Skolen anført hendes 7-årige halvsøster Ane Dortea Kirstine Kristensen (1882 Jun 17 -> ), hvis Far var moderens 2. Ægtemand, Gaardejer i Kvie, Andsager sogn, Ribe Amt, Andreas Kristensen (1841 Aug 02 -> 1919 Okt 27 ). Ved FT-1901 er Ane Dortea dog anført i husstanden hos forældrene, Matr. 16a, Kvie, Andsager sogn og i 1906 Matr. 17a, ligeledes Andsager sogn, hvor faderen var anført som fhv. Landmand.

1910 blev Forskolen Matr. 4g, bygget på Overgårdsvej 27. Lærerinden var fortsat Karen Kammesgaard, hvilket også var tilfældet ved FT-1916.

Ved FT-1921 var anført Lærerinde Ellen Nielsen, født 1895 Dec 11 i Sorø Amt,

Ved FT-1925 er som Lærerinde både anført Agnes Thomsen (1900 Jul 05 -> ) og Helga Vilhelmine Schøler Kristensen (1904 Mar 27 -> ), som er født i Tungelund. Forældrene var Gaardejer af Matr. Nr. 4a i Tungelund, Christen Christensen (1865 Mar 04 -> ) og Sidsel Marie Christiansen Schøler (1866 Jan 28 -> )
Agnes Thomsen var født i Rødding by og sogn, datter af Anders Thomsen () og Ane Sofie Alexandra Kristensen (1864 -> )
Vita Irene Meineche (1930 Feb 18 -> ) fortæller, at Frk. Thomsen tit var syg, så de havde 3-4 vikarer. En datter fra familiens gård i Rødding flyttede på grund af mund og klovsyge i 1938 til Aidt for at gå i skole der. Vita skulle lege med hende, da det vel var for trist at være i skolestuen hver dag, og de fik tit en flødebolle, hvilket ellers var sjældent derhjemme.
Frk. Thomsen flyttede til Silkeborg, og hun skrev breve til Vitas familie til Jul og Fødselsdage, senest formentlig i 1949, da Vita blev gift med Svend Aage Meineche (1926 Jul 12 -> ).

ca. 1941 blev Frk. Hjulgaard Lærerinde.
5. april 1945 bestod 1. klasse af 3 drenge, som alle havde initialerne J.A. i deres navn: Jens Anthon Pedersen (1937 Nov 03 -> ), Jens Anker Jensen (1937 Dec 11 -> ) og Jens Arthur Jakobsen (1938 Apr 22 -> ), hvilket var mindst lige så mærkeligt som ovennævnte navnesammenfald for Søren Leth.
Der var 2 piger, da klassen startede:
Tove Marie Klausen (1938 Mar 06 -> ) og Frida Bastrup Pedersen (1937 Nov 13 -> ). Året efter endvidere Agnes Knudsen (1938 Jun 14 -> ) (Dalsgaard Jensen), som marts 1946 var flyttet til Astrup Mark.

Senest i 1950 og indtil skolen lukkede i 1971 var Lærerinden Metty Pedersen (1911 Nov 03 -> ) er født på Krogsagergaard, Hørning sogn, Randers amt, og er datter af Forpagter Peder Marinus Pedersen (1882 Maj 13 -> ) og Kirsten Møller (1886 Maj 31 -> ).


ca. 1904 - 1930 fungerede som Lærer i Hovedskolen Peder Marius Pedersen (1862 Jun 01 -> 1947 Nov 18 ), født Jebjerg sogn, Randers Amt. Han var gift med Olga Emilie Karoline Rasmussen (1876 Sep 19 -> 1930 Aug 29 ), født i Kolding. Forinden var han lærer i Borre, Vejerslev sogn, hvor de 3 børn er født.
- Axel Valdemar Pedersen Aidt (1896 Jun 23 -> ) - studerede på Landbohøjskolen i København
- Metha Valdborg Pedersen Aidt (1897 Dec 05 -> 1957 Maj 15 ), Læreruddannet - g.m. Søren Jensen Leth (1884 Feb 16 -> 1962 Feb 16 ), Landmand Egelund, Aidt.
- Viggo Emil Pedersen Aidt (1901 Jul 12 -> 1987 Dec 10 ) - Sidst i 1920'erne lærer i Viborg. Senere bosat Bülowsvej 10, Fredericia.
I 1919 fik børnene ifølge Navnebevis af Middelsom-Sønderlyng Herreds Kontor tilføjet Aidt i deres navn. Baggrunden herfor var, at der var 3 med navnet Axel Pedersen, som studerede på Landbohøjskolen i København, og professorerne aftalte på et lærermøde, at de kunne kalde de 3 Axel Pedersen'er ved deres bynavn. Axel blev derved vant til at benytte dette navn og ønskede derfor at få det tilføjet. Viggo var glad for, at han fulgte broderens råd om at tilføje Aidt i navnet, blandt andet da han som regel var den første, som fik overstået sine eksamener, på grund af navnets placering i alfabetet.
(Kilde: Finn Aidt)

1915 blev bygget ny Hovedskole

1930 i Februar blev næste Lærer i Hovedskolen Hans Albert Hansen (1890 Okt 20 -> 1962 Mar 12 ), født i Kissendrup, Flødstrup sogn, Svendborg Amt, søn af Skrædder Hans Hansen () og Jensine Andersen (1864 -> ). Han var først gift med Mary Rønlev (1893 Dec 01 -> 1945 Mar 14 ), født i Aarup, Skydebjerg sogn, Odense Amt, datter af Frits Rasmussen (1866 -> ) og Kirstine Christensen Knopper (1872 Jun 24 -> ), som selv er født i Knopper, Harboøre sogn, Ringkøbing Amt. Mary fik navnet Rønlev i 1914.
Inden parret kom til Aidt, var Hansen Lærer på Søby skole, Halling sogn, Randers Amt. Her fik de børnene
- Vibeke Rønlev Hansen (1918 Apr 13 -> 1923 bef )
- Børge Ingolf Rønlev Hansen (1921 Mar 08 -> )
- Inga Vibeke Rønlev Hansen (1923 Jul 20 -> )

1954 blev lærergerningen i Aidt Hovedskole overtaget af Frovin Andresen (1911 Dec 29 -> 1967 Jul 21 ), født i Vedslet sogn, Skanderborg Amt, søn af Skolelærer i Vedslet, Jens Kristian Andresen (1880 Mar 06 -> 1935 Okt 25 ) og Thomine Marie Rasmussen Færgemann (1879 Aug 10 -> 1956 Aug 03 ). Broderen Kaj Andresen (1907 Apr 07 -> 1998 ) var 1947 - 1971 medlem af Folketinget, valgt for Socialdemokraterne i Skanderborg Kredsen, og han var Boligminister 1964-1968 under Regeringen Jens Otto Krag II.
Frovin havde sammen med hustruen Jørgine Andresen (1912 abt -> 1969 Aug 03 ) børnene Sonja, Jytta og Bjarne.
For nogle af os børn skulle man lige vænne sig til, at vi ikke måtte sige "Do" til Frovin Andresen, hvilket vi havde været vant til hos Frk. "Pe'rsen". Han sagde udtrykkeligt: "Jeg hedder DE"


4. december 1958 blev Tungelundskolen taget i brug for 4. - 7. klassetrin for elever fra Aidt og Thorsø. Fra Vejerslev var det i første omgang kun for 6. og 7. klasse.
Både Aidt og Thorsø Hovedskole blev samtidig nedlagt.
Skoleinspektør for den nye skole blev Aidt Hovedskoles hidtidige Lærer Frovin Andresen.

1960 startede skolens første realklasse, og eleverne tog realeksamen i 1963. Lis Bastrup Pedersen fortæller, at 7 elever fra Thorsø var startet på Hammel Realskole i 1958 som det sidste hold, som Sognerådet i Vejerslev-Aidt-Thorsø Kommune ydede tilskud til. Da Tungelundskolen blev taget i brug, skulle forældrene selv betale hele skolegangen plus busbillet til Hammel, og derfor blev 5 af eleverne flyttet til Tungelundskolen.
Da disse elever i Hammel gik 1 klasse over deres jævnaldrende kammerater på Tungelundskolen, kom de til at gå i 1. real sammen med elever, som var 1 år ældre, men de blev konfirmeret sammen med eleverne fra Tungelundskolens 7. klasse. Lis Bastrup husker, at dette både skabte utilfredshed hos den gamle (7.) klasse og den den nye (1. real) klasse, som var utilfredse med at skulle gå i klasse med de "små". Resultatet blev at 4 af eleverne gik ud efter konfirmationen, mens kun 1 af dem fik realeksamen.

1964 overflyttedes elever fra Vejerslev fra 4. klasse, da denne skoles lærer Jensen pludselig døde. Vejerslev Hovedskole blev dermed nedlagt.
Dette nødvendiggjorde en del ombygning samme sommer, og hele den øverste gang blev omdannet, så der i stedet for hidtil 4 blev 7 klasseværelser, bl.a. ved at inddrage nogle små grupperum.
Med 20-25 elever pr. klasse var pladsen en smule trang, husker Kristian Boje Pedersen, som var en af de nye lærere, som på grund af denne udvidelse blev ansat som lærer ved skolen samme år. Siden blev det til 37 år på Tungelundskolen.

1971 blev både Aidt og Vejerslev Forskole nedlagt. Det samme blev Thorsø Forskole året efter. Dermed var alle Aidt-Thorsø-Vejerslev Kommunes elever nu samlet på Tungelundskolen.

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


Aidt Hovedskole samt Elever ca. 1918-20 - 1926 - 1931 - 1937 (el. 38) - 1939 - 1941


Elever fra Aidt Hovedskole og Forskole 1950

 

 


Elever fra Aidt Hovedskole 1953


Elever fra Aidt Forskole 1953, 1955 samt 1. og 2. klasse 1959


Konfirmander Tungelundskolen 1960 - 1961


Elever og lærere fra Tungelundskolen indtil 1964

 

Se endvidere billeder fra Skoleudflugt til Harzen - ca. 1962


 Sammenkomster

 


Tilbage til Aidt sogn