Tungelund, Aidt sogn

 

Tungelund

Matrikelkort fra Kort og Matrikelstyrelsen

Slægtens eller Stedets navn Bemærkninger
2a, 2b - Tungelund Mosegård

Skolegade 34

indtil 1824: Jens Frederiksen (1787 -> 1824 Mar 30 ), g.m. Maren Nielsdatter (1789 Mar 08 -> 1836 Dec 22 )
1824-1869: Erik Pedersen (1794 -> 1869 Jun 04 ), g.m. ovennævnte Enke
1869-1877 Maj 29: Mariane Poulsdatter (1799 -> 1881 Aug 07 ), Erik Pedersens 2. Hustru og Enke
1877 Maj 29 -> : Christen Therkildsen (1842 Dec 23 -> 1909 Feb 18 ), g.m. datteren Maren Pedersen (1852 Mar 31 -> )
1905 Feb 02 -> : Sønnen Peder Erik Terkildsen (1874 Jan 25 -> )
1941-1980: Christian Amby (1911 Sep 02 -> 1987 ), g.m. datteren Anna Magda Henning Terkildsen (1904 Dec 01 -> 1987 )
1980-1994: Ejerfællesskabet Tungelund Mosegård I/S
1994-       : Karin og Finn Strudsholm. Dermed ikke mere i slægtens eje.
5a, 4b  - Skolegade 24

Skolegade 24

1857 Jun 13 -> : Jens Jensen Sort (1824 Aug 09 -> 1867 Apr 11 ) (Skøde fra Grevskabet Frijsenborg på Matr. 5)
1887 Sep 13 -> : Jens Jensen Rask (1850 Jan 27 -> 1906 Apr 03 )
1888  Jun 22: Skifteattest på Matr. 4b (herunder)
1906 Nov 20 -> : Enken Mariane Jensen (1847 Mar 07 -> 1909 Dec 13 ) (Uskiftet bo)
1907 Okt 01 -> : Sønnen Jens Pedersen Jensen Rask (1876 Jul 17 -> 1961 Okt 21 ) (Matr. 5a)
1935 Jun 21 -> : sønnen: Jens Jensen Rask (1902 Feb 17 -> 1983 Feb 19 ) (Matr. 5a og 4b)
- Inger og Tommy Laursen
4b , Gammelt Hus mellem Matr. 5 og 3 1868 Maj 29: udstykket fra 4a af Rasmus Kristensen (1830 Maj 25 -> 1907 Feb 16 )
1868 Maj 29 -> : Rasmus Karl Lavrsen (1820 -> 1887 Okt 16 ), g.m. Mariane Kristensdatter (1830 -> 1884 Jan 05 )
1888 Jun 22: Skifteattest fra sønnen Kristen Lausen (1860 Feb 19 -> ) til Matr. 5a (herover)
3a

Skolegade 26

-> 1808: Peder Thøgersen (1745 Sep 05 -> 1823 Jun 11 )
1808 -> : sønnen Thøger Pedersen (1777 -> )
senere broderen Peder Pedersen (1785 -> 1851 Apr 02 )
1864 Dec 18 -> : sønnen Peder Pedersen (1830 Sep 29 -> 1912 Jul 15 ) (Skøde fra Grevskabet Frijsenborg, Matr. 3)
1912 Apr 02 -> : Nevøen Jens Peter Jensen (1856 Nov 18 -> ) (Matr. 3, 2c-d, f)
1930 Jan 01 -> : sønnen Niels Mann Jensen (1895 Aug 26 -> 1972 Dec 05 ) (3a, 2c, 2f, 2d)
2c, 2f -> 1883 Dec 22: Jens Nielsen (1843 Aug 13 -> ) (Gravgaard)
1883 Dec 22 -> : Søren Nygaard (1840 Aug 19 -> )
1894 Okt 10 -> : Jensine Kirstine Jensen
1895 Maj 30 -> : Skøde til Peder Pedersen, Matr. 3a (ovenfor)
2d -> 1909 Jul 27: Nielsine Nielsen (1843 Mar 20 -> 1913 Feb 22 ), Enke efter Mads Jensen (1833 Sep 11 -> 1909 Maj 15 ), Thorsø Mark
1909 Jul 27: Skøde til Peder Pedersen, Matr. 3a (ovenfor)
3c  - Skolegade 28 FT-1950: fhv. Gaardejer, Kristian Frederik Emil Octaus Jensen Rask (1889 Dec 28 -> )
3e  1932 Nov 03 -> : Christen Møller (Skøde Matr. 3d fra Niels Mann Jensen - se Matr. 3a)
1933 Feb 24: Matr. rettet til 3e
3f  - Skolegade 32 ca. 1904 - 1906: Malermester Andre Toustrup (1877 Feb 11 -> 1948 Maj 04 ), senere Matr. 5v, Sallvej 20, Thorsø by og sogn.
4a 

Skolegade 17

-> ca. 1799: Peder Pedersen (1717 -> 1806 Jun 29 ) - Peder Væsel
ca. 1799 -> ca. 1824: sønnen Søren Pedersen (1760 Jan 02 -> 1837 Feb 08 ) - Søren Væsel
ca. 1824 -> ca. 1860: sønnen Peder Sørensen (1799 Apr 18 -> 1871 Jul 07 )  - Vessel
ca. 1860 -> : sønnen Søren Pedersen (1827 Sep 11 -> 1862 Nov 23 )
1863 -> 1893: Rasmus Kristensen (1830 Maj 25 -> 1907 Feb 16 ), g.m. Enken Mette Maria Nielsdatter (1834 Aug 08 -> 1863 Nov 02 )
1893 -> : sønnen Christen Christensen (1865 Mar 04 -> 1938 Apr 28 )
 -> 1960: sønnen Kristian Bredefeld Schøler Kristensen (1896 Sep 06 -> )
1960 -> : sønnen Kristen Schøler Kristensen (1933 Mar 25 -> )
7a  - Tungelund Øst
(ved Mondrup Mark)
ca. 1825 -> 1831: Peder Sørensen (1871 -> 1831 Mar 28 )
1832 -> 1847: Jens Frandsen (1800 -> 1847 Mar 02 ), gift med Enken
1847 -> : Enken Kirsten Christensdatter (1796 -> )
1858 Dec 15 -> 1894 Feb 27: Svigersønnen Bertel Andersen (1824 -> 1900 Mar 03 ) (Skøde fra Grevskabet Frijsenborg)
1894 Jun 1894: Sønnen Jens Peter Bertelsen (1859 Maj 25 -> )
1910 Nov 22 -> : Rasmus Hansen Nielsen Hvas (1866 Dec 23 -> )
1915 Nov 18 -> : Kristian Frederik Emil Octaus Jensen Rask (1889 Dec 28 -> )
12a  - Tidselbjergvej 1 Se under Aidt By
6a  - Tidselbjergvej 2 Jens Rasmussen (1744 Mar 08 -> )
sønnen Mads Jensen (1780 -> 1848 Maj 18 )
1848 -> : Enken Bodil Marie Jørgensdatter (1790 -> 1874 Jan 09 )
ca. 1850 -> 1873: sønnen Jørgen Madsen (1824 Nov 29 -> 1873 Mar 12 )
1873 -> : Enken Ane Marie Jensdatter (1830 Maj 31 -> 1912 Maj 14 )
-> 1892: Sønnen Mads Jørgensen (1853 Aug 01 -> )
1892 -> 1907: Anthon Kristensen (1850 Jun 01 -> 1930 Sep 03 )
1907 -> : Sønnen Jens Jensen Kristensen (1879 Apr 28 -> )
5b, 12p  - Tidselbjergvej 3 1907 Sep 03 -> : Mogens Peter Kirkegaard Mogensen (1877 Jul 07 -> ) (Skøde fra Jens Rask - se Matr. 5a)
1918 Dec 24: Skøde på Matr. 12p fra Niels Rasmussen Quist
1941 Okt 29 -> : Elektriker, Søren Herholdt Pedersen (1913 Maj 25 -> )
6c  - Tidselbjergvej 4 1908 -> 1904: Jens Andreas Nielsen (1882 Nov 03 -> )
1913 -> : Andreas Christiansen (1871 Nov 08 -> )
FT-1950: Sønnen Hans Kristiansen (1907 Maj 17 -> )
3d, 4c, Hovbro 2 1923 Sep 11 -> : Søren Peter Knudsen (1894 Sep 04 -> 1991 Mar 14 ) (Skøde Matr. 4c fra Christen Christensen - se Matr. 4a)
1932 Nov 02: Skøde på Matr. 3d fra Niels Mann Jensen - se Matr. 3a)
1933 Feb 24: Matr. rettet til 3d
3e  1932 Nov 03 -> : Christen Møller (Skøde Matr. 3d fra Niels Mann Jensen - se Matr. 3a)
1933 Feb 24: Matr. rettet til 3e
2e

Lille jordstykke nord for fælles grusgrav

-> 1880 Jun 18: Jens Peder Christensen
1880 Jun 18 -> : Væver Jacob Mogensen (1832 Nov 07 -> 1916 Feb 15 )
1909 Jun 01 -> : Svigersøn Anton Jørgensen (1880 Okt 09 -> ), g.m. Birgitte Marie Kirkegaard Mogensen (1880 Jun 19 -> )
1920 Apr 27 -> : Svigersøn Jens Christian Jensen (1874 Apr 29 -> 1937 Jan 17 )
1937 Nov 23 -> : Enken Ane Margrethe Kirkegaard Mogensen (1868 Apr 14 -> )
1941 Sep 29 -> : Skøde til Christence Møller (1890 Jan 10 -> 1978 ), g.m. Anders Bertelsen (1880 Jul 29 -> 1951 )
Gamle huse sidst i 1800-tallet I Minder fra Aidt sogn i tiden op mod århundredskiftet (1900) fortæller Søren Leth-Danielsen, at der ved familiens ankomst til sognet i 1872 var 3 gårde og 2 huse i Tungelund. 2 af gårdene var på det tidspunkt udflyttet, og det ene af husene var uden tvivl stuehuset fra en af de udflyttede gårde.

 

Klik på et billede for at se en forstørrelse.


Thorsø Idræts Forening flyttede Spillested fra Thorsø til Tungelund efter 1956


Juniorhold 1961


Fodboldtalenter


 Seniorhold 1964 - oprykning til serie 3


Tilbage til Aidt sogn