Hvad ved du
om din Familie
Hvad ved du
om dine Venner

Find-Relation tilbyder, at interesserede gratis kan oprette eget Familie Websted eller Web Fællesskab.

Erfaringerne hidtil har vist, at nogle giver op ret hurtigt efter, at man har oprettet et Websted, formentlig fordi man fra starten ikke er fortrolig med funktionerne.
I praksis har det dog vist sig, at selv IT-ukyndige hurtigt finder ud af, at det er nemt at benytte webstedets funktioner, og nye brugere er altid velkomne til at bede om hjælp og råd, så man kan komme godt i gang.

Find-Relation er ikke et kommercielt foretagende, og derfor vil betaling for et Websted heller ikke komme på tale fremover.

God fornøjelse på Find-Relation

Ole Dalsgaard Jensen