Adsbølgaard, Adsbølvej 48, Adsbøl {4a}


 

1743 Jan 17 købte Jens Madsen (1715 -> 1785 ) påboende gård for 123 rigsdaler og 4 skilling (senere matr.nr.4 i Adsbøl), der havde et hartkorn på 2 tønder og 2 skæppe (Kilde: Simba). Sælger var Jørgen Pedersen, Holm i Nørre Nebel.

1774 tilkøbes af Laurids Rasmussen, Hetofte, "et Sted i Adsbøl, som Simon Nielsen tidligere har ejet" htk. er 0-6-0-0, købesum 133 rdl.
Nu overtager Sønnen Christen Jensen (1748 Nov 05 -> 1831 ), gift 1. gang 1773 med Mette Sørensdatter (1747 -> 1778 Sep ), 2. gang 1778 med Birthe Lauridsdatter (1759 -> 1834 Sep 04 )

1812 bliver næste Ejer Sønnen Jens Christensen (1786 -> 1867 Mar 21 ), gift 1844 med Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ).

1845 skøde til deres Søn Kristen Jensen (1817 Jan 08 -> 1882 Jun 12 ), gift samme år med Karen Nielsdatter (1828 Jan 06 -> 1899 Dec 23 ), htk. er 3-0-0-0, købesum 800 rbd. + aftægt ansat til 500 rdl. Ialt 1.300 rdl.
1857 køber Christen Jensen mtk. 5 i Adsbøl af Ole Frandsen, htk. 2-2-1-1, købsum 3.000 rdl. + aftægt.  Denne gård ophører så for en tid og hører nu under Adsbølgaard i ca. 30 år. Nu er der over 5 tdr. htk. til gården.

Familien var ud over foretagsomhed præget af den vækkelse, der i 1800-tallet var så udbredt. Her var det den grundtvigske påvirkning, der prægede familien, der en tid løste sognebånd til pastor Schjørring i Hodde. Disse  lægmandsbevægelser, der tidligere havde været almen fælles, deler sig ved denne tid i en indre mission og en grundtvigsk retning. Det gav for en tid ret udprægede spændinger mellem folk, værst var det jo nok, hvor familier gik til forskellig side, men iøvrigt virkede forskelligheden vel nok berigende og fornyende..

(Ved folketælling 1890 er plejesønnen Laurids Marius (Sandholt) Sørensen (1866 Dec 22 -> 1953 Nov 19 )  anført som Gaardbestyrer.
1891 overtager Laurids Sandholdt,
Adsbølvej 23, Adsbøl {3b}.)

1898 skøder enken, Karen Nielsdatter, til sin ugifte datter Kirsten Marie Kristensen (1852 Aug 19 -> 1916 Mar 10 ), men forinden 1888 (læst 1891) er der skøde til datteren Ane (Nyholm) Kristensen (1859 Jan 11 -> 1943 Dec 25 ) og Niels Nielsen (Nyholm) (1855 Mar 04 -> 1892 Jan 02 ) på den parcel, som gården Nyholm bliver bygget på, det er vist væsentlig jorden fra den gård Christen Jensen 1857 købte af Ole Frandsen og da lagde under Adsbølgaard.
Kirsten Marie omtales som en betydelig personlighed, afholdt såvel i almindelighed som af de mange, der tjente hende.

1916 bliver næste ejer søn af Kirsten Maries søster - Bodil Kirstine Kristensen (1856 Aug 04 -> ) g.m Peder Olesen Øllgaard (1854 Jan 17 -> 1933 Sep 23 ) fra Tarp -  Jens Øllgaard (1893 Okt 15 -> 1966 ), gift med Hansine Greve Hansen (1894 -> 1967 ).

Der blev omkring 1913-14 udkørt mergel med mergelbane fra gården. For såvel opgravning som udkørsel stod firmaet Hoffmann. Herfra stammer den store mergelgrav, nu kaldet Adsbøl sø, som nu med anlæg og beplantning er et søgt sted for lystfiskere. Der er bygget huse og indrettet lejligheder, som udlejes til lystfiskere og sommergæster.
Jens Øllgaard drev også sammen med gården en omfattende lastbilkørsel. En tid med udkørsel af mergel, men senere mange år almindelig vognmandsforretning, som sønnen Frede overtog og flyttede til Strellev by.

1966 overtages gården af sønnen Hans Øllgaard (1928 -> ), gift med Johanne Mortensen (1927 -> ).

Det er den samme familie, der har boet på gården siden 1743, og det er nu 7. generation.

1979 er jorden fra Adsbøl 6b tilkøbt, det er Adsbølvej 19.

1986 Ejendomsskyld 1.200.000, Grundskyld 453.800, areal 42,5 ha

Senere overtaget af sønnen Ernst Øllgaard. Der tilbydes mulighed for ørredfiskeri (se http://adsboelsee.dk)

 Folketællinger (1787-1916)

Klik på et billede for at se en forstørrelse.
Tilbage til Adsbøl


Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Jens Christensen (1786 Okt 15 -> 1867 Mar 21 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) er mine Tipoldeforældre