Amstelborg, Lyhnevej 50, Katrevel {2a}

1767 skødes af Anders Hansen en gård med htk. 1-0-2-1 til Jens Christensen, der 1768 sælger til Sønnen Christopher Jensen mtk.nr. 0-7-3-0, som videresælger til Clemen Gregersen af Vallund.

1783 sælger han til Jens Pedersen Hejbøl nu htk. nr. 1-6-0-0.

1785 skøder han til Morten Sørensen Kjærgård, som vist er noget af en "Matador". Han er født 1727 på mtk. nr. 2 i Kjærgaard, og fra 1759 til sin død 1803 er han nævnt i ejendomshandler over hele sognet.

1786 sælger han til Jens Sørensen (1733-1817) (se Levnedsbeskrivelse). Han køber desuden samme år af Chriesten Jepsen Krasborg et sted i Katrebel af htk. 1-1-0-1, og lægger de 2 ejendomme sammen.

1817 overtager Sønnen Johannes Jensen (1788 - 1865 ).

1850 skøde til Sønnen Jens Johannesen (1821-1889)

1884 overtager Sønnen Johannes Jensen (1848-). Han driver vist købmandshandel på eller ved gården, men flytter 1879 til Lyne og driver købmandsforretning der, hvor Lyne Brugsforening senere ligger.

1879 overtager en ny slægt gården, da næste Ejer er Sognefoged Jørgen Vad Thjellesen Chris (Raunkjær) (1856-1917), gift 1879 med Nielsine (Sine) Pallesen (1848-1899), begge fra Østergaard, Lyhne. Efter hendes død bliver han gift med Kirstine Marie Jensen (1877-1964) fra Østergaard, Ounbøl, Thorstrup, som efter hans død i 1917 driver gården videre.

1927 overtages af sønnen Hans Jensen Raunkjær (1904  - 1975 ), gift samme år med Alma Pedersen (1905-) fra Topgård, Strellev.

1964 overtager sønnen Jørgen Raunkjær (f.1930), gift 1957 med Anna Mathea Lauridsen (f.1933 i Stauning)

1986: Ejendomsskyld 1.000.000, Grundskyld 294.500, Areal 32,4 ha

Folketællinger (1787-1906)

Billeder: Familien fra Raunkjær, Østergaard {1b}, Lyne Jørgen Vad, 1. hustru og børn, Børnene Hans Bertram Sommer Palle Peder Eleonora (Nora) Kirstine Jørgen Vad, 2. hustru og barn Hans Jensen Raunkjær
Hans Jensen Raunkjær & hustru Alma Pedersen Børnene Jørgen & Gunner Gunnar & Jørgen (2) Gunnar & Jørgen og Jens Øllgaard Christensen (bagest) Gunnar Raunkjær Jørgen Raunkjær Thjelle Horsbøl Raunkjær (1) Thjelle Horsbøl Raunkjær (2) Anna Margrethe Raunkjær
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Kaptajn Jens Sørensen (1733 Dec 11 - 1817 Nov 14 ) og Kirsten Hansdatter (1759 - 1817 Apr 24 ) er mine TipTipOldeforældre