Gårde i Moesbøl, Strellev sogn s. 146  - 168 *)

I følge præsteindberetning af 1638 er der i Moesbøl tre gårde, de kan ikke stedfæstes, men den ene er nok Anneksgården.
1787 er der stadig tre gårde, mtk. nr. 1, Moesbølvej 4, mtk. nr 4, der nok lå, hvor nu huset Moesbølvej 2 ligger (nu er det Lynevej 64) og så mtk. nr. 5, nu Lynevej 85. Mtk. nr. 1 er fæstegård under præsteskabet i Ølgod, de andre to er selvejere.
Nu går det stærkt med udstykningen. Her nævnes i rækkefølge:
1781 mtk. nr. 8  Lynevej 70
1781 mtk. nr. 3  Moesbølvej 1
1792 mtk. nr. 2  Moesbølvej 6
1793 mtk. nr. 7  Lynevej 87
1800 mtk. nr. 9  Lynevej 68
1824 mtk. nr. 6  Lynevej 66
1856 mtk. nr. 1A Lynevej 89
1891 mtk. nr. 3E Moesbølvej 3
1892 mtk. nr. 2C Moesbølvej 10
1906 mtk. nr. 1E Moesbølvej 8
Alle var selvejere, nogel af de tidligst nævnte kan have været det før, men der er ikke noget, der kan godtgøre det.
Anneksgården mtk. nr. 1 bliver først selveje i 1855.

Moesbølvej
Gårdens navn s. *) Beliggenhed Udstykning Bemærkninger
  155 Moesbølvej 1, Moesbøl {3a}   1781 sælger Thomas Bertelsen (1738 Feb 15 -> 1813 Dec ) af Moesbøl det af ham tilhørende og af Mathias Loft påboende sted til Peder Nielsen Hjullund fra Ølgod.
  160 Moesbølvej 2, Moesbøl {4d} Bakkegaard Huset er en del af stuehuset til Bakkegaard, der i 1909 bliver flyttet op på bakken. Ejer bliver Mads Sørensen (1844 Apr 14 -> 1939 Apr 18 ), som er født på gården.
  157 Moesbølvej 3, Moesbøl {3b} Moesbøl {3a} 1891 sælger Laurids Gravesen (1864 Jul 25 -> 1943 Sep 19 ), men der er udskilt fra matr. {3a}, som på det tidspunkt ejedes af Peder Gert Pedersen (1860 Feb 03 -> ).
Midtgaard 146 Moesbølvej 4, Moesbøl {1}   1786 fæstebrev til Niels Christensen Bjerg (1733 -> 1807 Okt ). Gården flere gange omtalt som præstegård og Anneksgård i Moesbøl.
  152 Moesbølvej 6, Moesbøl {2a}   1792 skøder Thomas Bertelsen (1738 Feb 15 -> 1813 Dec )  af Lyne kirkegård til Palle Andersen (1756 Jun 07 -> 1834 Dec 13 ) i Rotbøl.
  151 Moesbølvej 8, Moesbøl {1a} Midtgaard 1906 udstykket til Niels Krog Nielsen (1882 Maj 26 -> 1968 Okt 30 ).
  154 Moesbølvej 10, Moesbøl {2c} Moesbøl {1e} 1892 skøder Graves Knud Kristiansen (1828 -> 1895 Jan 30 ) til sønnen Laurids Gravesen (1864 Jul 25 -> 1943 Sep 19 )
Lynevej
Gårdens navn s. *) Beliggenhed Udstykning Bemærkninger
Bakkegaard 158 Lyhnevej 64, Moesbøl {4a}   1739 sælger oberstløjtnant de Brahe  til Peder Christensen (Stauskjær) (1708 Apr -> 1800 Aug ) , som 1781 sælger til sønnen Søren Pedersen (1750 -> 1832 ).
Thjellesgaard 162 Lyhnevej 66, Moesbøl {6a} Bakkegaard 1824 sælger Mads Hansen en parcel af htk 0-3-3-0 med bygning til Peder Nielsen (1778 -> 1829 Dec 28 ) fra Adsbøl.
  166 Lyhnevej 68, Moesbøl {9a}   1800 skøder Peder Christensen (Stauskjær) (1708 Apr -> 1800 Aug ) i Moesbøl til en svigersøn Niels Christensen Bjerg (1733 -> 1807 Okt ) i Moesbøl.
Moesbølsig 165 Lyhnevej 70, Moesbøl {8f}   1781 skøder Christen Jensen ved Strellev kirke til Mads Jensen fra teglgården i Sækbæk hans påboende sted i Moesbøl htk. 0-4-0-1 købesum 90 rigsdaler.
Nørgaard 160 Lynevej 85, Moesbøl {5a}   1765 tilskødet htk. 2-3-3-0 til Jens Nielsen (1708 -> 1795 Aug 16 ). 1780 får svigersønnen Christen Corneliussen (1753 -> 1830 Jun 29 ) fra Foersum skøde på gården.
Moesbølgaard 163 Lynevej 87, Moesbøl {7a}   1787 er ejeren Hans Poulsen. Hos ham bor byhyrden, som er en dreng på kun 11 år. 1793 sælger enken til Christen Corneliussen, som også ejer nabogården.
Anneksgaarden 150 Lynevej 89, Moesbøl {1a} Midtgaard 1856, da Peder Nielsens datter Sidsel Marie fra Midtgaard bliver gift med Jørgen Jørgensen fra Nr. Nebel.
*) Henvisning til sidenumre i bogen Træk af Strellev sogns historie af Anton Andreas Olesen, udgivet af Ølgod Museum 1991