Tarpvej 13, Tarp {3a}

1799 sælger Mads Nielsen, smed ejendommen (htk. 1-0-0-0) til sin morbroder Søren Jørgensen fra Tønding, skøde tingløst 1802.

1812 sælges til Lars Nielsen i Tistrup.

1816 videresælges til Søren Jørgensen. Han dør samme år og enken Anne Kirstine Sørensdatter sælger
1817 til Christen Madsen (1785-1857( født i Hanning og gift 1816 i Strellev med Anna Christensdatter (1787-1872) født i Kjærgaard.
Gården forbliver i denne familie indtil 1970. Omkring 1840 blev der fremstillet en del jydepotter på gården.

1860 er der skøde til sønnen Mads Christensen (1820-1898) gift 1857 med Kirsten Marie Madsdatter (1821-1910), født i Baunshøjvej 2 i Østtarp.

1898 er der skøde til deres eneste søn Christen Madsen (1859-1927), gift med Abelone Marie Nielsen, f.1864 i Foersum.
Stuehuset er oprindeligt bygget i 1876, men er udvidet ved om- og tilbygning. Udbygningerne er opført i 1927. Efter Christens død i 1927 blev Marie boende indtil sin død.

1938 overtages gården af sønnen Niels (Krab) Madsen (1907), som samme år blev gift med Mette Olsen, f.1916 i Thorstrup og datter af Ingeborg og Bernhard Olesen senere Moesbøl.
I 1950-51 bliver gårdens areal forøget ved opdyrkning af ca. 20 tdl. på Tarp hede.

1966 skødes til sønnen Christen Bernhard Madsen (f.1941), gift med Elly Pedersen f. i Bredho.
Niels og Mette flyttede til Ølgod, og han havde i flere år stillingen som pedel ved Ølgod Sparekasse.

1970 sælger Christen og Elly og flytter til Bredho i Tistrup, hvor de overtager to gårde, der har tilhørt hendes slægt.
Køber er Bernsdorf Hansen fra Als.

1979 sælger han til Jørgen Steen Pedersen fra Sjælborg, derefter er ejeren Kristen Kristensen, der kom fra Esbjerg egnen. Der har endvidere været flere ejere af kort varighed.

1986 blev gården købt af Tage Johannesen fra nabogården (Tarpvej 11), denne gård er ikke blevet nedlagt.

1986: Ejendomsskyld 910.000, Grundskyld 265.900, Areal 30,1 ha.

Folketællinger (1801 -1906)


Christen (Krab) Madsen og Abelone (Lone) Marie Nielsen

1. Kirstine (Krab) Madsen, 2. Anna Olesen Øllgaard, 3. Ukendt

Kirstine (Krab) Madsen

Niels (Krab) Madsen
Forbindelse til Ole Dalsgaard Jensen:
Kirsten Marie Madsdatter (1821 - 1910 ) er søster til min Mors FarMor Ane Kirstine Madsdatter (1817-1864 ) , døtre af mine TipOldeforældre Mads Jensen (1777 - 1856 ) og Abelone Marie Nielsdatter (1785 - 1838) fra Baunshøjvej 2 Indtil Kirsten Marie i 1857 som 36 årig blev gift med Mads Christensen (1820-1898) boede hun fortsat - som Wæverske - på fødegården  hos min MorFars forældre, førnævnte storesøster Ane Kirstine og  Jens Jensen (1821-1889), som 1846 overtog gården Baunshøjvej 2.