Websted om Aidt sogn

Formålet med denne webside er at samle slægtsoplysninger om personer, som har haft tilknytning til Aidt sogn de seneste århundreder, samt at fortælle lidt om sognets historie.

Indsamling af disse oplysninger er påbegyndt januar 2009, og er bl.a. baseret på materiale, som er stillet til rådighed af nuværende og tidligere beboere i sognet.

Blandt kilderne kan nævnes
- Minder fra Aidt sogn i tiden op mod århundredskiftet (1900) af lærer Søren Leth Danielsen (1866 Okt 07 -> )
- Verdslige del af erindringer fra 1920 af Mikkel Nielsen (1840 Jul 03 -> 1922 Dec 02 ), Astrupgaard
- Erindringer – overleveringer & facts relateret til sin familie – venner og andre af Knud Kanne Jensen (1942 Mar 04 -> ), Astrupgaard
- Vort Sogns Historie i 100 Aar - http://www.vortsognshistorie.dk

- Tungelundskolens 50 Aars Jubilæumshæfte 2008
- Fortiden ligger lige under mulden ved Aidt. Renskrevet af Knud Kanne Jensen (1942 Mar 04 -> )
, Astrupgaard
- Folketællinger for perioden 1787-1925
- Opslag Kirkebøger på
http://www.arkivalieronline.dk

En særlig tak rettes til  Knud Kanne Jensen (1942 Mar 04 -> ) og Bodil Hallkjær Rasmussen (1944 Jul 02 -> ) (født Horn), som helt fra opstartsfasen har bidraget væsentligt med materiale og personlige beretninger.

Endvidere en lige så stor tak til Conny Jensen (1938 Aug 28 -> ), som Juni 2009 selv kontaktede undertegnede og tilbød at oplysningerne fra hæftet "Aidts Historie gennem aarene som vi husker den" ligeledes kan benyttes på webstedet.
Hæftet er udgivet af Hvorslev Lokalhistorisk Arkiv og skrevet af Conny og Gunnar Jensen i 2007-2008 i samarbejde med bl.a. Laurits Laursen, Peter Pedersen, Jørn Sørensen, Birgit Kristensen, Ingerlise Vestergaard, Inge Møller, Leif Horn, Vita Meinche, Kristian Henriksen, Ida og Jens Schøler, Jens Anker Jensen og Benny Rohde.

I muligt omfang kontrolleres og suppleres personoplysninger med opslag i tilgængelige kilder.
Oplysninger om formodet nulevende personer vil normalt kun være tilgængelige ved anvendelse af et password, som giver adgang til at logge på "Familie" Webstedet Aidt sogn.
Personer med tilknytning til Aidt sogn kan få oplyst dette password ved henvendelse til undertegnede.

Forhåbentlig kan webstedet også omfatte fortællinger om spændende personligheder, samt sjove og spændende personlige oplevelser, som har brændt sig fast i erindringen.

Omtalen af de enkelte familier vil blive forsøgt suppleret med billeder af bopæl og beboere. Derfor opfordres personer med tilknytning til sognet til at fremsende især ældre fotos, som kan bidrage til at vække minder hos både efterkommere og andre, som har kendt de omtalte personer og steder.
Oplysninger om de omtalte personers og efterkommere modtages ligeledes meget gerne. Det samme gælder personer, som er flyttet til sognet de seneste årtier, eller som fortsat bor i sognet .

Oplysninger og Billeder (gerne indscannede) kan sendes til undertegnede. Fremsendes billeder eller andet originalt materiale med post, vil jeg selv indscanne/kopiere det og straks returnere materialet.

Seneste Ajourføringer

Med venlig hilsen

Ole Dalsgaard Jensen (1945 Nov 15 -> ) - info@find-relation.dk
Johannesburg Alle 33, 2770 Kastrup - Tlf. 3253 4694 - Mob. 6151 7816


Skoler Aidt by Tungelund Mondrup Aidt Mark Aidt Skov Astrup Familie-navne Begivenheder Erindringer Nabosogne Kildeoversigt

Ole Dalsgaard Jensen (1945 Nov 15 -> ) er født i Haxholm, Houlbjerg sogn, Viborg Amt.
Forældrene er Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 ), født i Gerning sogn, Viborg Amt og  Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ), født Lyhnevej 15, Katrebel {6e), Strellev sogn
1930-1946 havde de et Statshusmandssted i Haxholm, og i perioden 1931-1945 fik de 9 børn (Anna, Kristian, Gerda, Inger, Agnes, Hans Jørgen, Jens, Helene, Ole)

1. marts 1946 købte de af Thorvald Sørensen Mtr. 3c, 4c (Pittevej 18) Astrup Mark, som var mit barndomshjem indtil 1963. Jeg gik i Aidt Forskole fra 9. april 1953 hos Frk. Pedersen, fortsatte 1956 i Hovedskolen, hvor Frovin Andresen et par år forinden havde afløst Lærer A. Hansen.
Indtil Tungelundskolen blev taget i brug december 1958, gik jeg således (som de fleste dengang) i skole hver anden dag, og 2 år i både anden klasse (2. og 3. årgang) og tredje klasse (4. og 5. årgang) samt i begyndelsen af fjerde (6. årgang), hvorefter min årgang tog springet fra "bitte" fjerde til sjette klasse på Tungelundskolen. Eleverne fra 7. årgang tog et endnu længere spring, fra  "stu'e" (store)  fjerde til syvende klasse.  Efter syvende klasse var jeg en af de elever, som i 1960 kom i Tungelundskolens allerførste Realklasse, og tog Realeksamen i 1963.
Det kunne vist godt opfattes som et privilegium dengang, da de færreste jævnaldrende eller lidt ældre fik samme mulighed.

Jeg var glad for skolen, som jeg oplevede som et fristed for pligterne derhjemme ved landbruget, som absolut ikke havde min interesse, men mest blev opfattet som surt slid. Jeg var helt sikker på, at min fremtid ikke skulle være ved landbruget. Det blev som bekendt heller ikke tilfældet for rigtig mange af mine jævnaldrende, som tilhører de store årgange efter 2. verdenskrig i en brydningstid, hvor stadig flere forlod landbruget og søgte til andre erhverv i byerne.

Thorvald og Nielsine Sørensen flyttede til en gård i Aidt by, hvor de stillede areal til rådighed for en sportsplads, hvor flere af os søskende har spillet håndbold.
Senere flyttede de til Volmer Kjærs Alle i Kastrup på Amager, hvor jeg flere gange besøgte dem, efter at jeg i 1963 flyttede til Hovedstadsområdet. Den første tid lejede jeg et loftsværelse hos en af deres døtre og svigersøn, som boede på parallel-gaden Latyrus Alle 3. Det var under et af disse besøg, vi hørte nyheden om mordet på Præsident John F. Kennedy november 1963.

15. Juli 1966 købte Jørgen og Elna Hus på Skovvejen 30, Bjerringbro af direktør Helge Madsen. Købesum Kr. 55.820, og de solgte gården på Astrup Mark til Landmand Schneider Sørensen, Ulstrup.
Gården er nu overtaget af sønnen Flemming Schneider Sørensen, og forældrene er flyttet til naboejendommen Granly, der tidligere tilhørte Alfred Møller Jensen.