Astrup, Aidt sogn

Astrup

Astrup bestod i lang tid kun af de 4 gårde, som herunder har Matr. nr. 1a, 2a, 3a, 4a. (nu Astrupvej 11, 16, 18, 20).  Forinden var formentlig en Herregård under Greve Frijs til Frijsenborg, Fauerskov, Haxholm og Astrup.
Mikkel Nielsen (1840 Jul 03 -> 1922 Dec 02 ), som var indhaver af Astrupgaard 1869 -> 1906 skrev følgende herom i sine erindringer:
Jeg har lagt mærke til, at fremmede folk, der kommer gennem Astrup, ikke godt har villet erkende 4 spredt liggende gårde, for at være en by. Det har den heller ikke været altid. Jeg har læst i en gammel beskrivelse af Frijsenborg, hvor Astrup omtales således, at den engang må have været en herregård. Der står nemlig Greve Frijs til Frijsenborg, Faurskov, Haxholm og Astrup.

Gården lå tæt vest for matr.nr. 3 og 2, mest på nr.1. Stenbroen ligger under engen, og da vi anlagde den nuværende plantning og eng, kunne vi tydeligt se, hvor møddingen havde ligget med en stor grøft fra denne og ud i engen. Sådan en afløbsgrøft var der næsten altid ud fra gårdens mødding. Ligeledes kunne vi se, hvor der havde varet lade og stuehus. Lergulvene lå ganske tydelige. Hvor der nu står en telefonpæl, lå der ca. tre kvart alen under jordoverfladen en stenbro. Der er nogle, som mener, at gården skulle være brændt, men det har jeg jo ikke noget bevis for. Jeg har, efter at jeg fik gården, taget skillerummene i laden ned. De bestod af 4 alen lange bøgeplanker, ca. ½ alen brede og 3 tommer tykke. De var i den grad rådne, at de gik i stumper og stykker ved at tage dem ned. Der var skrevet med rødt kridt 6 stk. buller givet til Balker 1790. Jeg fremfører dette, dels for at vise, hvilke mængder af træ, de dengang har haft, dels fordi det kunne tænkes, at det stod i forbindelse, med overgangen fra herregård til bøndergårdene.

Der var i et at os nedbrudt hus, en del svedent bræt, som jo også kunne være fra den brændte gård. Gården havde gammelt hartkorn 11 td. 6 skp. Nyt hartkorn 13 td. 3 skp. 2 fjerdingkar og 2 1/2 album. på 4 gårde.

I den sidste halvdel af 1800-tallet blev bygget flere gårde på Astrup Mark på jord udstykket fra disse gårde. Astrup Mark omfatter nu Pittevej ulige numre fra nr. 9, lige numre fra nr. 18.


Matrikelkort fra Kort og Matrikelstyrelsen

Slægtens eller Stedets navn

Bemærkninger

Matr. 1a - Astrupgaard

Astrupvej 11
(Slægtsgaard gennem 6. generationer)

ca.1705 -> 1748 : Poul Rasmussen ( -> 1748 Jun 17 )
1748 -> 1761 : Rasmus Poulsen (1706 Mar 28 -> 1761 Dec 03 )
1762 -> 1805: Sønnen
Morten Rasmussen (1741 Feb 26 -> 1809 Apr 15 )
Derefter slægtsgård 6 generationer:
1. generation Mikkel Pedersen (1777 -> 1849 Okt 16 )
2. sønnen Niels Mikkelsen (1809 Feb 11 -> 1862 Apr 01 )
    1862 -> 1869: Enken
Sidsel Mikkelsdatter Leth (1809 -> 1869 )
3. 1869 Mar 04 -> : sønnen Mikkel Nielsen (1840 Jul 03 -> 1922 Dec 02 ) (Matr. 1a, 28c, 28d og 4c)
    1870 Jun 02: Skøde Matr. 4f fra Mads Terkildsen (se Matr. 4a, Borridsø)
    1870 Jun 02: Skøde Matr. 2c fra Mikkel Andersen (se Matr. 2a herunder)
    1881 Apr 19: Skøde Matr. 28i fra Mikkel Jensen (se Matr. 4a, Aidt by)

4. 1906 Jan 16 -> : Svigersøn
Anders Madsen Andersen (1876 Jul 30 -> 1946 Jun 30 ), g.m. Mariane Nielsen (1879 Apr 08 -> 1972 Maj 04 ).
5. 1942 Jan 16 -> : Sønnen
Magnus Andersen (1906 Okt 19 -> 1989 Mar 05 )
6. 1970 Aug 01 -> : Svigersøn Knud Kanne Jensen (1942 Mar 04 -> ), g.m.
Marianna Andersen (1946 Nov 16 -> )
Matr. 2a - Astrup Nedergaard

Astrupvej 20

-> 1761: Laurids Nielsen (1697 -> 1761 Okt 08 )
derefter Enken: Anne Christensdatter () indtil Sønnen Christen Lauridsen (1743 -> 1762 ) kunne tage over.
ca. 1762 -> 1786: Svigersøn Niels Jensen (1726 -> 1786 Jan 06 ),  g.m. Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
1786 -> ca. 1807: Søren Rasmussen (1746 -> ), g.m. Enken Ellen Lauridsdatter (1737 Maj 19 -> 1807 Dec 24 )
ca. 1807 -> ca. 1838: Peder Christensen Dommer (1771 -> 1838 Aug 12 )
ca. 1838 -> : Sønnen Christen Pedersen Dommer (1807 Feb 11 -> 1872 Nov 20 )
ca. 1865 -> 1874 Jul 03: Svigersøn 1, Mikkel Andersen Nedergaard (1834 -> ) - byttede sig til Salpetergaarden (Pittegaarden)
1874 Jul 03 -> 1889 Aug 02: Svigersøn 2, Mogens Pedersen (1835 Jan 15 -> 1903 Aug 18 ) - "Pitter Mogens"k (byttede med førnævnte)
1889 Aug 02 -> 1927 Nov 10: Sønnen Thomas Pedersen (1860 Jul 16 -> )
1927 Nov 10 -> 1929 Nov 20: Axel Thorborg (1886 Aug 07 -> 1978 Jan 02 )
1929 Nov 20 -> 1942 Feb 03: Christian Mikael Christensen (1883 Maj 14 -> ) - kaldet Christian Hvam Christensen
1942 Feb 03 -> :  Martin Kristian Andersen (1910 Apr 19 -> 1972 Jun 02 ), født på Astrupgaard,
                g.m. Anna Marie Hvam Andersen (1908 Sep 01 -> 1943 Maj 22 )
senere sønnen Anders Christian Andersen (1948 Maj 09 -> )
Matr. 3a - Grøndalslund

Astrupvej 18

-> 1762:  Laurids Poulsen ( -> 1762 )
ca. 1762 -> 1807: søster-sønnen Poul Simonsen (1736 -> 1808 Mar 17 ),
ca 1807 -> 1834: sønnen  Jens Poulsen (1777 Sep 14 -> 1846 Maj 06 )
ca. 1834 -> 1850: sønnen Poul Jensen (1808 Jun 24 -> 1894 Aug 29 )
ca. 1850 -> 1873: Jens Sørensen (1822 -> )
1873 -> : Peder Sørensen (1829 -> )
1884 Jun 14: Skøde til S. Mathiesen fra S. Andersen
1884 -> 1902: fhv. Forvalter, Jacob Peder Rasmussen (1856 Aug 06 -> )
1901 Nov 23 -> 1916 Sep 26 : Jens Nielsen Strunge (1876 Apr 15 -> )
1908 Sep 08: Matr. 3e udstykket fra ejendommen
1916 Sep 26 -> : Jens Christian Nielsen og Søren Laursen
1918 Jun 25 -> 1924 Dec 23: Marius S. Thomsen
1924 Dec 23: -> 1929 Jun 29:  Peder Christian Jensen Pilgaard (1869 Jan 18 -> )
1929 Jun 29 -> 1940 Jan 23: Aage Villiam Erikstrup (1902 Apr 15 -> )
1940 Jan 23 -> 1943: Niels Laursen Sørensen
1943 -> 1945: Erhard Sørensen (1891 Dec 05 -> )
1945 -> 1960: Ejner Bach (1899 Nov 27 -> 1984 Dec 23 )
1960 -> 1982: svigersønnen, Vagn Buhl (1929 Mar 26 -> ), gift med datteren Edith Bach (1931 Jan 13 -> )
1982 -> 1987 Preben Nygaard Christensen
1987 -> 2000 Preben og Mona Bødker Skovslund Holm
2007 -> : Henrik Skouboe Kristensen og Louise Ødum Hegelund Jørgensen
Matr. 4a - Astrup Overgaard

Astrupvej 16

-> ca. 1787 Thomas Jensen ( -> 1787 ), g.m. 1. Anne Frandsdatter (1737 Jun 24 -> 1786 Feb 12 ), 2. Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
1787: Niels Sørensen Aagaard - skulle ægte enken Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 ), men døde efter 2 uger
1787 -> 1802: Laus Sørensen (1753 -> 1802 Jan 15 ) -  g.m. enken Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
1802 -> 1825 : Søren Jensen (1775 -> 1825 Dec 15 ) -  g.m. enken Birthe Nielsdatter (1758 -> 1828 Okt 18 )
1825 -> 1857 : Jørgen Pedersen (1801 -> 1857 Maj 11 ) - g.m. datteren Mariane Lausdatter (1795 Feb 10 -> 1872 Apr 11 )
1857 -> 1860: Sønnen Søren Jørgensen (1834 Apr 10 -> ) (afgår til Foldby 1860)
1860 -> 1884 Dec 23: Andreas Jensen (1829 Jun 08 -> ) (tilgår fra Foldby 1860)
1884 Dec 23 -> 1918 Jan 22: Sognefoged Laurs Laursen (1857 Nov 11 -> 1940 Jan ) (Matr. 4a)
1914 Feb 03: Skøde fra P. Drachmann Matr. 7z Aidt og Matr. 4g Borridsø
1918 Jan 22 -> 1918 Sep 10: Jens Peder Pedersen (Matr. 4a, 7z, 4g)
1918 Sep 10 -> 1920 Mar 30: Anton Andersen (Matr. 4a)
1920 Mar 30 -> : Just Madsen Justesen (med Kurator Christen Jensen Christensen)
1920 Okt 26 -> : Michael Johannesen (1882 Nov 21 -> 1965 Jun 23 ) - Vort sogns historie, side 276
1964 Dec 08 -> 2003 Jul 16: Rasmus Skårup Pedersen
2003 Jul 16 -> 2010 Sep 22: Flemming Sørensen
2010 Sep 22 -> : Christian Andersen (1977 Jan 01 -> )


Astrup Mark

Nedennævnte ejendomme er i perioden fra midten af 1800-tallet udstykket fra de 4 ovennævnte gårde

I Søren Leth Danielsens erindringer om tiden før 1900 er følgende anført om Astrup Mark:
Ude på Astrup mark, boede Søren Klausen (Pittevej 20), som havde en svagelig kone og mange børn og endte på ”Fattiggården”.
Endvidere Hans Frederik Pedersen (spil Frederik).
P. Jensen der var væver og lidt fugtig, (Pittevej 13)
samt murer Andreas Andreasen (Pittevej 9), hvis hustru var svensk af fødsel. Han var broder til førnævnte Thomas Andreasen, Aidt. Marius, en af hans sønner, lærte skrædderhåndværket.
Som nabo boede Spil-Søren (Pittevej 24) og senere P. Andersen (Hækkely),  der var kørende med én hest.
(
Marius Andreasen
, blev siden brøndgraver og tillige en meget benyttet Skaffer ved alle større gilder – A.A.)


Folketællinger Astrup Mark 1860 - 1890
 
Navn 1860 1870 1880 1890 Sted
Søren Christensen (1811 Okt 16 -> 1877 Aug 07 )   x     Matr. 2b, Pittevej (24) (tilgår 16. apr. 1862 fra Spørring)
Søren Tomsen (1853 -> )     x   do
Christen Hansen (1840 Mar 13 -> 1909 Sep 14 )       x do
Jens Andersen     x   Matr. 1d, 1e, Pittevej (22) - ubekræftet (udelukkelsesprincip anvendt)
Hans Jensen (1864 Okt 22 -> )       x Matr. 1d, 1e, Pittevej (22)
Søren Clausen (1825 Nov 08 -> 1902 Feb 25 ) x x     Matr. 1b, 1c, 3b, Granly, Pittevej 20
Niels Rasmussen (1848 -> )     x x do
Peder Andersen (1843 Maj 13 -> 1909 Mar 04 )     x x Matr. 3c, Hækkely
Peder Christian Sørensen (1835 Maj 18 -> )   x     Matr. 4c - Astrup Mosegaard (tilgår 1866 fra Faarvang)
Mikkel Andersen (1842 Sep 18 -> )     x x do (tilgår 14. apr. 1875 fra hhv. Hvorslev og Sahl)
Peder Jensen (1821 Jun 19 -> 1894 Jan 30 )   x x   Matr. 3d, Pittevej 13
Jens Pedersen (1853 Sep 16 -> 1922 Jan 04 )       x do
Andreas Andresen (1836 Aug 05 -> 1901 Sep 12 )     x   Pittevej 9
Johan Marius Andreasen (1867 Jun 21 -> )       x Pittevej 9
Niels Nielsen Søgaaard (1818 -> 1879 Jan 25 ) x       Ikke stedfæstet
Laurs Mikkelsen (1830 -> ) x       do (afgår 27. apr. 1863 til Skovsborg)
Niels Peder Madsen (1835 Aug 22 -> )   x     do (tilgår 1865 fra Hvorslev)
Hans Frederik Pedersen (1827 -> ) - (Spil-Frederik)   x     do (tilgår 1866 fra Vindum)

Følgende Familier, som har boet på Astrup Mark i den første periode efter udstykningerne, er ikke stedfæstet:
 
Tilgang Afgang Familie Bemærkning
1860 Jun 03 1860 Jun 16 Søren Nielsen (1820 -> og Hustru Ane Chath Christensen (1836 -> ) fra hhv. Hammel og Hvorslev - til Voldbye
1860 Nov 15 Søren Nielsen (1823 ->  og Hustru Else Marie Madsen (1834 -> ) fra Foldbye
1861 Feb 16 1866 Poul Christensen (1830 -> ) og Hustru Ane Maria Thomsen (1838 -> ) fra Granslev - til Lyngaa
1861 1862 Okt 15 Rasmus Knudsen (1817 -> ) og Hustru Jensine Bertelsen (1837 -> ) fra hhv. Lyngbyegaard og Ormslev


Matr. 2b
(senere underlagt Pittevej 18)

Pittevej (24)

1862 -> 1875 Jan 21: Søren Christensen (1811 Okt 16 -> 1877 Aug 07 )
1875 Jan 21: Svigersønnen Søren Thomassen (1852 Maj 23 -> ), g.m. datteren Karen Sørensen (1846 Jun 30 -> )
1887 Apr 06-> : Christen Hansen (1840 Mar 13 -> 1909 Sep 14 )
1909 Okt 19 -> 1946: Søren Kristensen Hansen (1879 Maj 17 -> )
1946 -> : Theodor Mogensen (1908 Aug 06 -> 1908 Aug 06 ) - Vort sogns historie, side 276
Matr. 1d, 1e
(senere underlagt Pittevej 18)

Pittevej (22)

FT-1880: Jens Andersen?
-> 1882 Nov 13: Peder Rudolf Jensen
1882 Nov 13 -> 1886 Dec 14: Anton Nielsen (Matr. 1d, 1e)
1886 Dec 14 -> 1887 Sep 26: Jens Christian Jensen (1821 -> )
1887 Sep 26 -> 1890 Maj 13: Sønnen Hans Jensen (1864 Okt 22 -> )
1890 Maj 13 -> 1904 Nov 10: Karl Christensen Lund (1840 Nov 20 -> )
1904 Nov 10 -> 1913 Nov 04: Laurs Mikkelsen Lopdrup (1863 Mar 10 -> 1924 Jun 23 )
1913 Nov 04 -> 1916 Aug 29: Søren (Højgaard) Jensen (1877 Jun 05 -> )
1916 Aug 29 -> 1921 Dec 27: Jens Martin Jacobsen (1871 Nov 28 -> ) (herefter Murer i Aidt by)
1921 Dec 27 -> : Anders Kristian Hansen (1893 Jul 19 -> )
ca. 1950 -> : Sigurd Albertsen (1902 Feb 04 -> )
Matr. 1b, 1c, 3b - Granly

Pittevej 20

ca. 1858 -> 1877 Apr 07: Søren Clausen (1825 Nov 08 -> 1902 Feb 25 )
1877 Apr 07 -> 1898 Dec 27: Niels Rasmussen (1848 -> )
1898 Dec 27 -> 1944: Rasmus Peter Sørensen (1874 Sep 15 -> 1957 Apr 26 )
1944 -> : Alfred Møller Jensen (1918 Maj 14 -> 2002 Jun 18 )
1989 Jun 16 -> : Albert Schneider Sørensen (1941 Jul 27 -> )
Matr. 3c

Hækkely

Før 1880 Dec 14: Skødehaver Kirsten Marie Frederiksen (1824 Aug 31 -> 1912 Dec 10 )
1880 Dec 14 -> 1909: Svigersønnen Peder Andersen (1843 Maj 13 -> 1909 Mar 04 )
1909 Aug 31 -> 1915 Dec 21: Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> )
Matr. 4c

Astrup Mosegaard

1866 -> 1875 Dec 22: Peder Christian Sørensen (1835 Maj 18 -> )
1875 Dec 22 -> 1901 Dec 17: Mikkel Andersen (1842 Sep 18 -> )
1901 Dec 17 -> 1915 Dec 21: Niels Kristian Nielsen (1873 Mar 15 -> )
Matr. 3c + 4c 
(senere samlet som 4c)

Astrup Mosegaard

Pittevej 18

1915 Dec 21: Matr. 3c og 4c lagt sammen.
1915 Dec 21 -> 1917 Mar 6: Therkil Therkilsen (1883 Dec 05 -> )
1917 Mar 06 -> 1934:  Johannes Andreas Jensen (1876 Dec 28 -> ),
1934-1946:  Thorvald Sørensen (1909 Mar 28 -> )
1946-1966: Jørgen Dalsgaard Jensen (1908 Nov 01 -> 1980 Jun 30 )
1966- : Albert Schneider Sørensen (1941 Jul 27 -> )
derefter sønnen Flemming Sørensen (1963 -> )
Matr. 3d

Pittevej 13

-> 1886 Nov 30: Peder Jensen (1821 Jun 19 -> 1894 Jan 30 )
1886 Nov 30 -> 1890 Jun 11: Sønnen Jens Pedersen (1853 Sep 16 -> 1922 Jan 04 )
1890 Jun 11 -> 1928: Søren Svend Sørensen (1849 Mar 16 -> 1928 Nov 22 )
1907 Aug 06: Skøde på Matr. 2f, Vidstrup fra Margrethe Nielsen (1885 Dec 18 -> 1963 Okt 31 )
1929 Maj 13: Skiftetudskrift til Arvinger efter Søren Svend Sørensen og Enke Maren Rasmussen (1846 Aug 14 -> 1929 Feb 11 ) på Matr. 3d, 2f
1928 -> 1941: Lejer Charles Evald Klausen (1897 Mar 27 -> 1965 Dec 28 )
1941 Jul 23 -> 1945: Skøde til Svend Peder Sørensen (1917 Okt 04 -> 1995 abt )
1945 -> : Johannes Pedersen (1922 Aug 22 -> )
1997 Apr 07 -> : Else Marie Andersen
Matr. 3e

Pittevej 11

1908 Sep 08: Udstykket fra Matr. 3a, Grøndalslund Astrupvej 18
1908 Sep 08 -> 1922: Jens Pedersen (1853 Sep 16 -> 1922 Jan 04 )
1922 Dec 19 -> : Anton Balle Andersen (1895 Dec 22 -> 1976 Jan 20 )
Hensidden i uskiftet bo Jens Pedersens Enke Dorthea Katrine Christensen (1866 Jan 06 -> )
Matr. 4d - Astruphøj

Pittevej 9

-> 1874 Jan 02: Anders Jensen
1874 Jan 02 -> 1888 Mar 20: Andreas Andresen (1836 Aug 05 -> 1901 Sep 12 )
1889 Mar 20 -> 1923: Sønnen Johan Marius Andreasen (1867 Jun 21 -> )
1924 Sep 02 -> 1934 Jan 06: Magnus Nielsen (1886 Maj 10 -> ) og Hustru Dagmar Nielsen (1897 Jun 02 -> )
1934 brændte ejendommen. Magnus flyttede til Hammel og drog ud med Uldposen
1934 Jan 06: Meddelelse fra Fogeden om Overtagelse af endelig Tvangsauktion
1935 Maj 02 -> :  Niels Kristian Kristensen (1908 Jul 14 -> 1994 Jul 29 ) - senere Pittevej 16
senere: Søren Anker Sørensen (1910 Apr 04 -> 1979 Maj 23 )
 

Familier i Astrup 1950


Tilbage til Aidt sogn