Gårde i Tarp, Strellev sogn s. 168 - 210 *)

Baunshøjvej
Gårdens navn s. *) Beliggenhed Udstykning Bemærkninger
Vinggård 199 Baunshøjvej 1, Tarp {12f} Tarp {12b} 1875 skøder Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) en parcel 0-3-1-2 fra Baunshøjvej 2, Tarp {12b} til  Niels Christian Ankersen (1840 Apr 02 -> )
  194 Baunshøjvej 2, Tarp {12b}   1788 køber Morten Sørensen Kjærgård af Chrsten Jepsen i Nørtarp ager og eng, som han opfører bygninger på. Sælger 1788 til Jens Petersen Kjærgaard.
  187 Baunshøjvej 3, Tarp {10a}   1759 en ret stor gård. 1779 er ejeren Niels Frandsen, som 1792 sælger til Chr. Pedersen fra Hejbøl.
Kristiansminde 202 Baunshøjvej 4, Tarp {14}   1783 har Niels Jensen skøde. 1789 sælger han til Jens Nielsen, formentlig en søn.
  205 Baunshøjvej 5, Tarp {15a}   1829 har Eske Jensen født på Kristiansminde skøde på ejendommen. 1833 sælger han til Maren Madsdatter af Malle.
  189 Baunshøjvej 6, Tarp {11a}   1777 skøder Peder Jensen, Adsbøl boende i Tarp til Henrik Henriksen af Moesbøl.
  208 Baunshøjvej 10, Tarp {21f}   1942 begyndte tyskerne bygningen af en radarstation på denne udmark, der hørte til Strellev mølle.
Kærgårdvej
Gårdens navn s. *) Beliggenhed Udstykning Bemærkninger
  174 Kjærgaardvej 16, Tarp {22b}   1808 solgte Jeppe Larsen til Rasmus Nielsen.
Fuglkjær 171 Kjærgaardvej 17, Tarp {22c} Tarp {1a} 1890 overtager Mads Kristen Madsen parcellen fra faderen Mads P. Madsen, Kjærgaard {3}og bebygger den.
  197 Kjærgaardvej 18, Tarp {4i} Tarp {12b} 1874 skøder Jens Jensen (1821-1899) til Svend Thomsen i Dejbjerg.
  198 Kjærgaardvej 19, Tarp {13i}   1858 sælger Mads Peder Andersen til Knud Peder Toft af Hemmet.
  188 Kjærgaardvej 20, Tarp {10b}   1866, da Kristen Pedersen, Tarp (ejendommen er nu Baunshøjvej 3) sælger til Knud Pedersen Toft fra Hemmet
  205 Kjærgaardvej 21, Tarp {14c} Kristiansminde 1866 fra Chr. P. Hansen til Jens Hansen Nielsen, Ølgod.
Tarpvej
Gårdens navn s. *) Beliggenhed Udstykning Bemærkninger
  183 Tarpvej, Tarp {8}   1779 skøder Morten Sørensen (formentlig samme som også kaldes Morten Kjærgaard) til Peder Jensen Brink. Første ejer var Thøger Andersen.
Tarpgaard 173 Tarpvej 9, Tarp {2a}   1777 sælger Lars Madsen til Christopher Jensen, men beboes af Lauge Hansen.
  178 Tarpvej 11, Tarp {4a}   1810 er ejeren Jørgen Nielsen, formentlig samme som samtidig ejer Strellev kirke og kirkens gård.
  176 Tarpvej 13, Tarp {3a}   1799 sælger smed Mads Nielsen til sin morbroder Søren Jørgensen fra Tønding.
  183 Tarpvej 14, Tarp {8b} Tarp {8} 1845, da Kristen Madsen sælger en parcel med en del bygninger til Christen Andersen Øllgaard.
Krogsminde 183 Tarpvej 15, Tarp {9a}   1768 holder Rosenvinge til Frøstrup auktion over noget bøndergods. Niels Jensen i Nørtarp bliver højstbydende på hans påboede sted.
Blytækkergaarden 181 Tarpvej 16, Tarp {7a}   1780 hører gården sammen med Store Topgaard. H.W. Øllgaard, Varde sælger samme år til Peder Pedersen.
  169 Tarpvej 17, Tarp {1a}   1789 skødes af Jørgen Haahr til Lindbjerg til Jørgen Nielsen.
Kroghuset 206 Tarpvej 18, Tarp {16}   Sidst i 1700-tallet sælger Morten Sørensen Kjærgård til stedets beboer Niels Pedersen Krog.
  204 Tarpvej 19, Tarp {13g} Kristiansminde 1859 til Mads P. Pedersen, som formentlig først bebygger den i 1875, da han sælger ejendommen Tarpvej 21
  196 Tarpvej 21, Tarp {12c} Tarp {12b} 1854 skøder Jens Jensen (1821-1899) til Mads Peder Pedersen, der tidligere havde gården Tarpvej 20.
Søndergaard 179 Tarpvej 22, Tarp {5h}   1794 skøder Søren Jacobsen til Christen Christensen fra Sdr. Vium.
Daugaard 180 Tarpvej 24, Tarp {6a}   1780 skøder Niels Bertelsen til Jens Nielsen.
Grønvang 200 Tarpvej 26, Tarp {7b}   1799 skøder Anders Pedersen Hejbøl til Christen Pedersen Hejbøl i Tarp.
*) Henvisning til sidenumre i bogen Træk af Strellev sogns historie af Anton Andreas Olesen, udgivet af Ølgod Museum 1991