Strellev sogn

Mange medlemmer af slægtsgrene efter forfædre til undertegnede har haft tilknytning til Strellev sogn.

Jens Raunkjær Graungaard (1945 Jun 01 -> 2006 Nov 17 ) (JensG) har i samarbejde med sin mor Anne Nielsine Graungaard (1913 Apr 27 -> 1999 Feb 09 ) udarbejdet Æ Strelle-Sognere o dje Bøen i 4 bind med omtale og billeder af stort set alle gårde i Strellev, suppleret med et væld af billeder af personer, som har haft tilknytning til de omtalte steder.. 
JensG har været yderst velvillig til at stille dette materiale til min disposition, hvilket jeg er ham meget taknemmelig for.

På baggrund af oplysningerne fra Billedbogen, samt omtale i Anton Andreas Olesens bog Træk af Stellev sogns historie, har jeg lavet en kort omtale af de enkelte gårde, med henvisning til de sider i bogen, hvor gårdene er nærmere beskrevet. 

For de gårde, som har haft tilknytning til efterkommere af mine egne forfædre, er der lavet link til en mere detaljeret omtale.

Som en særlig gestus til minde om JensG og hans mor ønsker jeg nu at udvide menupunktet om Strellev sogn til at omfatte det meste af det materiale, som JensG har efterladt om sognet, først og fremmest "Æ Strelle-Sognere o dje Bøen", som består af en Billedbog i 4 Bind med omtale og billeder af personer, som har haft tilknytning til Strellev. JensG' søskende har givet mig tilladelse til at benytte materialet i fuldt omfang.

Fortællerens og Redaktørens Forord


Strellev Adsbøl Katrebel & Topgaard Moesbøl Kjærgaard Tarp
Kort fra 1803 Adsbølvej, Bjalderupvej, Hedevangvej Hedevangvej, Lynevej Mosbølvej Kærgaardvej Tarpvej, Baunshøjvej

"Familie" Websted Strellev sogn

Intentionen er at omtale hovedparten af Strellev sogns borgere gennem de seneste 2-3 århundreder. Omtalen vil omfatte
- Arkivbilleder af personer med tilknytning til stederne fra ovennævnte Billedbøger, suppleret med billeder, som jeg har modtaget fra familien eller andre.
- Omtale af ejerforhold og personer, som har ejet og/eller boet på stedet, baseret på Æ Strelle-Sognere o dje Bøen og Træk af Stellev sogns historie.
- Supplerende omtale, som jeg derudover har modtaget eller fundet frem.
- Link til de omtalte og afbillede personers FamilieTræ på http://Find-Relation.dk / http://jensg-family.dk
- Link til afskrift af Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890 og 1906, 1916, 1925 suppleret med link til de enkelte personers FamilieTræ

Varde Museum har givet tilladelse til, at jeg kan benytte oplysningerne i Anton Andreas Olesens bog Træk af Stellev sogns historie.

Jeg har til formålet oprettet FamilieWebstedet  Strellev sogn, hvilket giver mulighed for at supplere omtalen med link til Familietræ og yderligere Detaljer om de omtalte personer.
Også ved Folketællingerne vil der blive oprettet tilsvarende link til Familietræ og Detaljer.
I muligt omfang kontrolleres og suppleres oplysningerne med opslag i kirkebøger og andre tilgængelige kilder. Derved bliver det muligt at supplere og præcisere oplysninger om flere af de omtalte personer, og dermed også i enkelte tilfælde korrigere nogle af de manglende og/eller forkerte oplysninger, som uundgåeligt findes hos både JensG og Anton Andreas Olesen

Oplysninger om (formodet) nulevende personer er kun tilgængelige på FamilieWebstedet ved anvendelse af en adgangskode.
Personer med tilknytning/kendskab til Strellev sogn kan få oplyst adgangskoden ved henvendelse til undertegnede.

Man er samtidig meget velkommen til selv at bidrage med flere oplysninger om de omtalte steder og personer, og til at oplyse navne på personer, som er kommet til i løbet af 1990-erne og 2000-tallet, eller helt mangler at blive omtalt.

September 2008 - Ole Dalsgaard Jensen
(info@find-relation.dk)

Ole Dalsgaard Jensen (1945 Nov 15 -> )'s forbindelse til Strellev Sogn er primært i Adsbøl, Katrebel og Tarp:

Min Mor Elna Valborg Jensen (1905 Jun 23 -> 1982 Feb 12 ) er født Lyhnevej 15, Katrebel {6e)

Min Mors forældre er Jens Jensen (1859 Mar 13 -> 1923 Jul 17 ) og Ane Kirstine Lauridsen (1862 Jul 05 -> 1932 Okt 30 )Lyhnevej 15, Katrebel {6e)

Min MorFars forældre er Jens Jensen (1821 Maj 12 -> 1889 Jun 09 ) og Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ), Baunshøjvej 2, Tarp {12b}

Hans forældre (mine TipOldeforældre) er Jens Christensen (1786 -> 1867 Mar 21 ) og Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) Adsbølgård - Adsbøl {4a}
Han er søn af Christen Jensen (1748 Nov 05 -> 1831 ) og han 2. hustru Birthe Lauridsdatter (1759 -> 1834 Sep 04 ) og SønneSøn af Jens Madsen (1715 -> 1785 ), som er 1. generation af slægten på Adsbølgård, som 2004 forsat er er i slægtens eje i 8. generation, ved
Ernst Øllgaard

Bodil Kirstine Jensdatter (1790 -> 1847 Jun 26 ) er datter af min berømte TipTipOldefar Kaptajn Jens Sørensen (1733 Dec 11 -> 1817 Nov 14 ) og Kirsten Hansdatter (1759 -> 1817 Apr 24 ), Amstelborg - Katrebel {2a} 

Ane Kirstine Madsdatter (1817 Nov 23 -> 1864 Aug 23 ) er DatterDatter til mine TipTipOldeforældre  Niels Corneliussen (1744 -> 1821 ) og Kirsten Jepsdatter (1745 -> 1816 Maj 31 ), Tarpgård - Tarp{2a}

Min TipTipOldefar Jens Sørensen (1733 Dec 11 -> 1817 Nov 14 ) , født i Hemmet,  tog allerede som 14-årig hyre som dæksdreng på et hollandsk skib. Formentlig var årsagen, at han i lighed med mange andre vestjyske drenge flygtede fra Stavnsbåndet.

Han avancerede og sejlede i årene 1772-1780 som Koffardi-kaptajn på det hollandske skib St. Metrio (til venstre).

1767 blev han gift med Johanna Bartels datter af Skibstømrer Datter af skibstømrer Jan Bartels og Christina Cornelis Amsterdam.1785 døde Johanna som 50-årig. De havde ingen børn.

Jens Sørensen blev herefter gift med Kirsten Hansdatter (1759 -> 1817 Apr 24 ). Han købte Amstelborg - Katrebel {2a} overfor Strellev Kirke og vendte således tilbage til Vestjylland

Se eventuelt Ølgod Museums 25. årgang 1991 - Jens Sørensen - dansk sømand i Amsterdamsk tjeneste

Benyttelse af billederne på eget websted

Interesserede, som selv har et websted med slægtsoplysninger, er velkomne til at oprette links til de benyttede billeder, som er lavet med programmet picasa. Dette kan bl.a. gøres som beskrevet  herunder, hvorved der indsættes et miniature-billede, som man kan klikke på for at få vist billedet i fuld størrelse, suppleret med omtale af personerne på billedet, således:
<a target='new' href='http://find-relation.dk/Strellev/Adressen/targetX.html'><img height='60' src='http://find-relation.dk/Strellev/Adressen/Thumbnails/billede.jpg'></a>,
eks. <a target='new' href='http://find-relation.dk/Strellev/Adsbolvej 48/target0.html'><img height='60' src='http://find-relation.dk/Strellev/Adsbolvej 48/Thumbnails/06412.jpg'></a>